Кравчук Анжела Валентинівна

Кравчук Анжела Валентинівна

лаборант кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса у 2019 році, здобула ступінь освіти «Бакалавр» за спеціальністю 102 «Хімія». Проводить лабораторні заняття зі спецкурсів «Фізичні методи дослідження речовин», «Термодинамічні та кінетичні аспекти неорганічних та органічних реакцій». Займається науковою роботою на кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії під керівництвом д-р хім. наук, проф. Швед О. М. Основним напрямом наукової діяльності є дослідження кінетики розкриття оксиранового циклу під дією карбонових кислот.

Наукові публікації

  1. Марценюк Н. С., Кравчук А. В., Гембарук В. В., Ютілова К. С., Швед О. М.Квантовохімічне моделювання поведінки карбонових кислот в реакції ацидолізу епіхлоргідрину. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018) : зб. тез доп. І Міжнар. (ХI Українській) наук. конф., м. Вінниця, 27-29 березня 2018 р. Вінниця, 2018. С. 153. (Диплом за кращу стендову доповідь у секції «Органічна хімія»).
  2. Кравчук А. В., Гембарук В. В., Калінський О. М., Ютілова К. С., Швед О. М. Аліфатичні карбонові кислоти у реакції каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2019) : зб. тез доп. ІІ Міжнар. (ХІI Українській) наук. конф., м. Вінниця, 19-21 березня 2019 р. Вінниця, 2019. С. 75.