Крижановський Володимир Григорович

Крижановський Володимир Григорович

д.т.н., професор, професор кафедри радіофізики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

 • У 1974 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Радіофізика та електроніка».
 • Кандидат фізико-математичних наук з 1987 року. Дисертацію захистив 06.06.1987 р. у спеціалізованій раді Харківського державного університету (м. Харків) за спеціальністю «Фізична електроніка, в тому числі квантова», тема дисертації «Фізичні процеси у лампі біжучої хвилі з захватом електронного згустку».
 • Доцент кафедри радіофізики Донецького державного університету з 1988 року.
 • Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив 07.04.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.052.03 Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю «Антени та пристрої мікрохвильової техніки», тема роботи «Розвиток методів аналізу і принципів побудови активних пристроїв з високим коефіцієнтом корисної дії».
 • Професор кафедри радіофізики Донецького національного університету з 2014 року.
 •  Має 279 публікацій, 248 наукових (4 монографії, 68 статті у фахових наукових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав, 2 статті в інших виданнях, 19 патентів та авторських свідоцтв, 12 депонованих рукописів, програм для ЕОМ та препринтів, 147 тез доповідей) і 31 навчально-методичні.
 • Направленість наукових інтересів: дослідження фізичних процесів у електронних та радіотехнічних пристроях з високим ККД, розробка нових активних та пасивних пристроїв НВЧ з поліпшеними характеристиками, дослідження та розробка ВЧ пристроїв перетворення енергії з високим ККД та інше.

Наукові публікації

 1. Крыжановский В. Г. Автогенератор класса Е с расширенной полосой перестройки // Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. 2013. Вып. 175. – С. 184-188.
 2. Крыжановский В. Г. Ю.Г. Охрименко, Д.В. Чернов Анализ области устойчивой работы кольцевого автогенератора // Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. 2013. Вып. 175.–С.189-194.
 3. Крыжановский В. Г. Расширение полосы частот усилителя мощности путем двукратного выполнения условий класса Е // Изв. ВУЗов “”Радиоэлектроника, 2013, Т.56.–№12, С. 35-46.
 4. Ефимович А.П. Крыжановский В. Г. Компенсация паразитных элементов транзистора с настройкой импедансов на гармониках в усилителе класса F // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.-2014.-№1.-С.3-10.
 5. Rassokhina Yu.V., Krizhanovski V., Colantonio P., Giofrè R Inverse Class-F Power Amplifier Using Slot Resonators as a Harmonic Filter // International Journal of Microwave And Optical Technology, Vol.9, No.1, January 2014. – P. 49-53.
 6. Ю. В. Рассохина, Крыжановский В.Г., В. А. Коваленко, P. Colantonio, R. Giofrè Использование щелевых резонаторов для проектирования усилителя мощности с манипуляцией гармоник // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2014, №2-3.–С. 18-23.
 7. Ефимович А. П., Крыжановский В. Г. Исследование энергетических характеристик насыщенного усилителя класса F// Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. 2014. Вып. 178.–С.84-92.
 8. Рассохина Ю.В., Крыжановский В. Г. Эффекты взаимной связи между прямоугольными щелевыми резонаторами в заземляющем слое микрополосковой линии передачи // Прикладная радиоэлектроника, 2014, Том 13, № 4. – С. 420-425.
 9. Ефимович А.П. Крыжановский В.Г. Коваленко В.А. Гиофрэ Рокко, Колантонио Паоло, Даниели Рикардо. Нагрузочная цепь для сверхвысокочастотного усилителя класса F // Изв. ВУЗов Радиоэлектроника, 2015, Т.58.–№7, С. 3-17.
 10. Рассохина Ю.В., Крыжановский В. Г. Режекторный фильтр на Н-образном щелевом резонаторе в экранирующем слое микрополосковой линии // Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. 2015. Вып. 182.–С. 129-136.
 11. Рассохіна Ю.В., Крижановський В.Г., Коваленко В.О. Наближений метод розрахунку компактного фільтру з щілинними резонаторами // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2016. – № 67. – с. 18-24.
 12. Крыжановский В.Г., Чурюмов Г.И. Учет отражений электромагнитной волны от места скачка сопротивления связи в автофазной ЛБВ // Прикладная радиоэлектроника, 2016, Том 15, №4.–С. 334-341.
 13. Крижановський В.Г., Макаров Д. Г., Чернов Д. В., Крижановський В. В. Автогенератори класу Е. За ред. В. Г. Крижановського, ДонНУ імені Василя Стуса, “”Нілан-ЛТД””, Вінниця, 2017.– 220 с.
 14. Рассохина Ю.В., Крыжановский В.Г. Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 2. Анализ комплексных неоднородностей в трехслойных планарных структурах// Радиотехника. Межвед. науч.-техн. сб. 2017. Вып. 188. С. 20-25.
 15. Denis G. Makarov, Yulia V. Rassokhina, Vladimir G. Krizhanovski, Andrei Grebennikov Transmission-Line Load Network Design Technique for Class-E Power Amplifiers // High Frequency Electronics, Summit Technical Media, LLC.(USA), V. 16, No. 10, Oct. 2017.– P.22, 24-31,34,35.
 16. Rassokhina, Yu. V. The Analysis of Distributed Two-Layers Components in Three-Layer Planar Structure / Rassokhina, Yu. V., Krizhanovski, V. G. // Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv. – 2018. – № 72. – с. 5-12.
 17. Крижановський В.Г. Методика вибору теми магістерської або докторської (Ph. D.) дисертацій. Навчальний посібник. – Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – 28 с.
 18. Крыжановский В.Г. Электроника СВЧ. Отдельные главы: Учебное пособие.–Винница: ДонНУ, 2015.– 115 с.