Кучерявий Олександр Георгійович

Кучерявий Олександр Георгійович

професор кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою, доктор педагогічних наук, професор

 

Досягнення

Закінчив Бердянський державний педагогічний інститут (1974), спеціальність «Математика, фізика» та здобув кваліфікацію вчителя математика і фізика.

У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів» та отримав ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Здобув звання професора кафедри педагогіки у 2005 році.

Член двох спеціалізованих вчених рад Д.29.053.01 Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Д.26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Викладає студентам кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою факультету хімії, біології і біотехнологій «Моделювання діяльності фахівця», «Педагогічна та професійна психологія», «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи, «Психологія управління».

 

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

  1. Кучерявий О.Г. Феномен професійно-педагогічної культури: аспект терміносистеми, її теорії у цілісному вимірі / О.Г. Кучерявий // Науковий часопис «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка». – 2019. – Вип. 157. – С. 81-86. 
  2. Кучерявий О.Г. Закономірності розвитку педагогічної майстерності майбутнього вчителя під впливом професійної самоосвіти і самовиховання / О.Г. Кучерявий // Естетика та етика педагогічної дії : зб. наук. праць // Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 2016. – Вип. 13. – С. 81-91.
  3. Кучерявий О.Г. Ціннісне смислове ядро концептуальної моделі педагогічної освіти Івана Зязюна / О.Г. Кучерявий // Естетика та етика педагогічної дії : зб. наук. праць // Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – 2018. – Вип. 18. – С. 22-30.
  4. Кучерявий О.Г. Мистецтво як засіб забезпечення якості педагогічної освіти: теоретико–методологічний вимір / О. Кучерявий // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2016. – № 14. – С. 88-96.
  5. Кучерявий О.Г. Акме-синергетична концепція кар’єрного зростання як результат самотворчості та професійної творчості особистості / О.Г. Кучерявий // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – 2014. – № 1 (15). – Ч.2. – С. 1-6.
  6. Кучерявий О.Г. Кар’єрне зростання: особистісний вимір: монографія / О. Г. Кучерявий // / О. Г. Кучерявий. – К. : Слово, 2015. – 224 с. 
  7. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2014. – 436 с. – Лист МОНУ № 1/11-5558 від 4 07.2011 р. 
  8. Кучерявий О.Г. Якість педагогічної освіти, тенденції і перспективи: навчал. Посібник / О.Г. Кучерявий. – К.: Талком, 2019. – 192 с.