Рудкевич Аліна Костянтинівна

Рудкевич (Куцевол) Аліна Костянтинівна

асистент кафедри ботаніки та екології

Досягнення

 • У 2018 р. закінчила біологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса та отримала ступінь освіти магістра за спеціальністю «Біологія» (кваліфікація: магістр біології).
 • · З квітня 2017 року по серпень 2019 року працювала лаборантом кафедри фізіології та біохімії рослин.
 • · З 2017 року брала активну участь у роботі приймальної комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса (2017 р. – технічний оператор на базі СО «Бакалавр» від біологічного факультету; 2018 р. – технічний оператор на базі ОКР «Молодший спеціаліст» від біологічного факультету; 2019 р – відповідальна особа за ЄДЕБО від біологічного факультету).
 • · З вересня 2019 року по даний час працює на посаді асистента кафедри ботаніки та екології.
 • · З вересня 2019 року по даний час виконує обов’язки заступника декана з профорієнтаційної роботи факультету хімії, біології і біотехнологій.

Наукові інтереси

 • Напрямом науково-дослідної роботи Рудкевич А.К. є дослідження способів підвищення продуктивності лікарських рослин та вивчення фітопланктону ріки Південний Буг м. Вінниця.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Єрмішев О.В., Бацилєва О.В., Рудкевич А.К. (2021). Регіональні екологозалежні особливості вегетативного статусу населення Львівської області. Біологія та екологія. Том 7. №1. С. 82 – 95. Doihttps://doi.org/10.33989/2021.7.1.243455 
 2. Глущенко Н.В., Рудкевич А.К. (2020). Аналіз фізіологічно активних речовин Calendula officinalis (L.). Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології» (21-22 жовтня 2020), Вінниця: ТВОРИ, С. 82.
 3. Reshetnyk K., Kutsevol A. Biomass growth of Flammulina velutipes (Сurtis) singer under the action of laser irradiation. The VI th International scientific and practical conference «About the problems ofscience and practice, tasks and ways to solve them» (October 26-30, 2020). Milan, Italy 2020. 596 p. ISBN – 978-1-63649-928-4. Doi: 10.46299/ISG.2020.II.VI
 4. Yermishev O.V., Rudkevych A.K., Luka O.S. Correlation of protein content and other nutritions in human diet. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(11):226-237. eISSN 2391-8306. doi: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.11.022
 5. Yermishev O.V., Rudkevych A.K., Hadzhyieva O.V. Anemias and their relationship with nutrient status. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(12):168-177. eISSN 2391-8306. doi:http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.016
 6. Куцевол А.К., Лялюк Н.М. Екологічні особливості водоростей фітопланктону ріки Південний Буг (м. Вінниця). «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience Advances». XVI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених (Київ, 24-27 квітня. 2018). Київ. 2018. С. 224-225.
 7. Куцевол А.К., Лялюк Н.М. Фітопланктон ріки Південний Буг (м. Вінниця). Науково-практична конференція всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань “Екологія”. (Полтава. 28-30 березня, 2018). Полтава: ПолтНТУ, 2018. С. 47.
 8. Лялюк Н.М., Куцевол А.К., Хлістунова Ю.О., Міненко Г.А. Літній фітопланктон р. Південний Буг (м. Вінниця) та особливості біоіндикації якості води. Шостий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участью (Екологія/Ecolog – 2017). (Вінниця, 20-22 вересня. 2017). Вінниця: ВНТУ, 2017. 254 с.
 9. Куцевол А.К., Лялюк Н.М. Особливості біоіндикації водойм техногенно навантажених територій (Донецька область). Перша міжнародна науково-практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення». (Вінниця, 10-11 жовтня. 2017). Вінниця, ТОВ «Нілан – ЛТД», 2017. С. 32.
 10. Куцевол А.К., Лялюк Н.М. Первісна оцінка видового різноманіття фітопланктону р. Південниц Буг для проведення альгоіндикації. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. VI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (Вінниця, 12-14 квітня. 2016). Вінниця: ДРУК, 2016. С. 130