Кущ Ольга Василівна

Кущ Ольга Василівна

професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Досягнення

 • Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Хімія».
 • Захистила докторську дисертацію на тему «Механізми дії N-гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових процесах полімеризації та окиснення» і отримала ступінь доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія» (2017 р.).
 • Здобула звання старшого наукового співробітника у 2012 році.
 • Працює старшим науковим співробітником в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України.
 • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії активні форми кисню та хімію природних сполук.

Наукові інтереси

 • Радикально-ланцюгові процеси полімеризації та окиснення.
 • Органічний каталіз процесів окиснення молекулярним киснем за участю N-гідроксиімідів.
 • Ферментативний каталіз процесів оксидативної деградації та синтезу органічних сполук.
 • Вивчення звʼязку «структура реактантів (радикалів і органічних сполук) – реакційна здатність» в реакціях радикального приєднання та переносу атома водню.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1.  Kushch, O. V. Effect of the structure of N-hydroxyphthalimides on their catalytic activity in the oxidation of isopropylbenzene in the presence of cuprous salts. Theoretical and Experimental Chemistry. 2012. Vol. 48, N 4. P. 252-257.
 2. Opeida I. O., Litvinov Yu. E., Kushch O. V., Kompanets M. O., Shendrik O. M. Kinetic Studies of Acenaphthene Oxidation Catalyzed by N Hydroxyphthalimide. International Journal Chemical Kinetics. 2013. Vol. 45, No 8. P. 512–524.
 3. Kompanets M. O., Kushch O. V., Litvinov Yu. E., Pliekhov O. L., Novikova K. V., Novokhatko A. O., Shendrik A. N., Vasilyev A. V., Opeida I. O. Oxidation of 5 hydroxymethylfurfural to 2,5-diformylfuran with molecular oxygen in the presence of the N-hydroxyphthalimide. Catalysis Communications. 2014. Vol. 57. P. 60–63.
 4. Krylov I. B., Kompanets M. O., Novikova K. V., Opeida I. O., Kushch O. V., Shelimov B. N., Nikishin G. I., Levitsky D. O., Terent’ev A. O. Well-Known Mediators of Selective Oxidation with Unknown Electronic Structure: Metal-Free Generation and EPR Study of Imide-N-oxyl Radicals. Journal Physical Chemistry A. 2016. Vol. 120, No 1. P. 68–73.
 5. Kushch O. V., Hordieieva I. O., Zosenko O. O., Shendrik A. N. Comparison of N Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase‐Catalysed Decolorization of Indigo Carmine. ChemistrySelect. 2019. Vol. 4, No 13. P. 3905-3913.