Леонова Наталя Геннадіївна

Леонова Наталя Геннадіївна

доцент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, кандидат хімічних наук, доцент

Досягнення

У 2020 році здобула звання доцента. 

У 2018 році увійшла до «ТОП-40» рейтингу викладачів університету.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016 – 2018 рр.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез, структура та властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації» (2014 р.) та отримала ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» (2015 р.).

Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Хімія», здобула кваліфікацію магістра з хімії, викладача (2007 р.).

Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії наступні дисципліни: «Аналітична хімія», «Екологічна хімія», «Хіміко-аналітичний моніторинг довкілля», «Проблеми хімічного аналізу природних і промислових об’єктів», «Сучасні методи синтезу неорганічних та органометалічних сполук. Методи синтезу органічних сполук».

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

1. Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Rybachenko V. I., Semenova R. G., Beloshenko V. A. Composite film coatings prepared by cationic polymerization of epoxy-polysiloxane systems. Russian Journal of Applied Chemistry. 2011. Vol. 84. No 4. P. 708–712.

2. Lyga R. I., Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Belyi A. V., Davidenko V. V. Composite film coatings based on epoxy-polysiloxane systems of cationic polymerization and their anticorrosion properties. Theoretical and Experimental Chemistry. 2011. Vol. 47. No 4. P. 270–275.

3. Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Mamunya Y. P., Davydenko V. V., Iurzhenko M. V. Thermophysical properties of epoxy–polysiloxane composites of cationic polymerization. Polymer Science, Series D. Glues and Sealing Materials. 2013. Vol. 6, No 3. P. 210–217.

4. Zhil’tsova S. V., Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Lyga R. I. Epoxy-silica nanocomposite coatings of anhydride curing. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2017. No 5. P. 27–33.

5. Леонова Н. Г., Михальчук В. М., Лига Р. І., Жильцова С. В. Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації. Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. 2017. Т. 22, вип. 3 (63). С. 82–90.

6. Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Zhyltsova S. V. Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization. Theoretical and Experimental Chemistry. 2018. Vol. 54, No 1. P. 1–5.

7. Zhil’tsova S., Brovko O., Leonova N. Viscoelastic Properties of Amine-Cured Epoxy-Titania Composites Obtained by the Sol-Gel Method. Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol. 12, No 2. P. 202–206.

8. Епоксидний композит: пат. 69787 Україна: МПК C08L63/00. № u201113330; заявл. 14.11.2011; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9, 5 с.

9. Спосіб одержання епоксидного композиту: пат. 86201 Україна: МПК C08L63/00. № u201303290; заявл. 18.06.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24, 6 с.