Лесишина Юлія Остапівна

Лесишина Юлія Остапівна

доцент кафедри біофізичної хімії, фізики і педагогіки,

кандидат хімічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Біохімія», здобула кваліфікацію магістра з біохімії, викладача хімії та біології (2003 р.).
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Інгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя» та отримала ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 «Нафтохімія і вуглехімія» (2008 р.).
 • Здобула звання доцента у 2013 році.
 • Викладає студентам факультету хімії, біології і біотехнологій  дисципліни:«Біоорганічна хімія з основами біохімії», «Біохімія» та ін.

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з хімією природних сполук.

Проєктна діяльність

 1. «Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах» (2017-2019 рр., № держреєстрації 0117U002361)
 2. «Лакказо-медіаторні окиснювальні системи» (2014-2016 рр., № держреєстрації 0114U003515)
 3. «Одержання харчових біологічно активних добавок за допомогою субкритичної води» (2010-2012 р.р., № держреєстрації 0109U0088862)

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Кравченко М., Кублінська І., Лесишина Ю., Рябошапко О. Р-вітамінна активність грибного порошку шиїтаке. Технічні науки та технології: наук. журн. Чернігівській націон. технол. ун-тет. 2017. №2 (8). С. 172-179.
 2. Dmitruk A.F., Picula L.F., Kryuk T.V., Lesyhyna Yu.O. Electronic structure of the organic compounds and their reactivity in the reactions of radical hydrogen atom tear by HO2. radical / Collected research papers «New trends in supramolecular chemistry». Donetsk: «East publisher house», 2014. Р. 103-111.
 3. Лесишина Ю.О., Володченко И.И., Дмитрук А.Ф. Антирадикальная активность растительных экстрактов, полученных в среде субкритической воды. Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика. Том 7, №1. С.13-20. ISSN 1992-8130.
 4. Лесишина Ю.О., Володченко И.В., Дмитрук А.Ф. Кислотный гидролиз крахмала в среде субкритической воды. Наукові праці ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ» / 2012. Вип. 18 (198). С. 56-65. ISSN 2074-6652.
 5. Володченко И.В., Лесишина Ю.О., Дмитрук А.Ф. Вплив технічно-технологічних факторів на вихід вуглеводів, що редукують, за умов гідролізу харчового крохмалю субкритичною водою. Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. Донецьк: ДонНУЕТ. 2012. Вип. 28. С. 22 – 27.