Лесишина Юлія Остапівна

Лесишина Юлія Остапівна

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

кандидат хімічних наук, доцент

Досягнення

  • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Біохімія», здобула кваліфікацію магістра з біохімії, викладача хімії та біології (2003 р.).
  • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Інгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя» та отримала ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 «Нафтохімія і вуглехімія» (2008 р.).
  • Здобула звання доцента у 2013 році.
  • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії та біологічного факультету дисципліни: «Біохімія», «Біохімія клітини», «Біохімія спеціалізованих тканин», «Ензимологія» та ін.

Наукові інтереси

  • Наукові інтереси пов’язані з хімією природних сполук.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Кравченко М., Кублінська І.. Лесишина Ю., Рябошапко О. Р-вітамінна активність грибного порошку шиїтаке // Технічні науки та технології: наук. журн. /Чернігівській націон. технол. ун-тет. – м. Чернігів, 2017. – №2 (8). – С. 172-179.
  2. Electronic structure of the organic compounds and their reactivity in the reactions of radical hydrogen atom tear by HO2. radical / A.F. Dmitruk, L.F. Picula, T.V. Kryuk. // Collected research papers «New trends in supramolecular chemistry». – Donetsk: «East publisher house», 2014. –Р. 103-111.
  3.  Лесишина Ю.О., Володченко И.И., Дмитрук А.Ф. Антирадикальная активность растительных экстрактов, полученных в среде субкритической воды. // Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика. – 2012. – Том 7, №1. – С.13-20. ISSN 1992-8130.
  4.  Лесишина Ю.О., Володченко И.В., Дмитрук А.Ф. Кислотный гидролиз крахмала в бреде субкритической воды. // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – Вип. 18 (198). – С. 56-65. ISSN 2074-6652.
  5. Володченко И.В., Лесишина Ю.О., Дмитрук А.Ф. Вплив технічно-технологічних факторів на вихід вуглеводів, що редукують, за умов гідролізу харчового крохмалю субкритичною водою. / Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 28. – С. 22 – 27.