Марценюк Наталія Сергіївна

Марценюк Наталія Сергіївна

лаборант кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса у 2019 році, здобула ступінь освіти «Бакалавр» за спеціальністю 102 «Хімія». Проводить лабораторні заняття з курсу «Основи хімічної технології». Займається науковою роботою на кафедрі неорганічної, органічної та аналітичної хімії під керівництвом д-р хім. наук, проф. Швед О. М. Основним напрямом наукової діяльності є дослідження кінетики розкриття оксиранового циклу під дією карбонових кислот.

Наукові публікації

  1. Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М. Дослідження поведінки карбоксилатів у реакції ацидолізу 2-(хлорметил)оксирану квантово-механічними методами. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. № 1-2. С. 37-43.
  2. Марценюк Н. С., Кравчук А. В., Гембарук В. В., Ютілова К. С., Швед О. М. Квантовохімічне моделювання поведінки карбонових кислот в реакції ацидолізу епіхлоргідрину. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018) : зб. тез доп. І Міжнар. (ХI Українській) наук. конф., м. Вінниця, 27-29 березня 2018 р. Вінниця, 2018. С. 153. (Диплом за кращу стендову доповідь у секції «Органічна хімія»).
  3. Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М. Ацетоліз епіхлоргідрину в присутності триетиламіну і тетраетиламоній броміду у розчиннику епіхлоргідрин:тетрагідрофуран. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2019) : зб. тез доп. ІІ Міжнар. (ХІI Українській) наук. конф., м. Вінниця, 19-21 березня 2019 р. Вінниця, 2019. С. 90.