Марійчак Олександра Юріївна

Марійчак Олександра Юріївна

старший викладач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, молодший науковий співробітник НДЧ

Досягнення

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Біологія і хімія» та Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Протягом 2015-2017 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса на хімічному факультеті за спеціальністю «Неорганічна хімія».

Викладає дисципліни «Структурна та супрамолекулярна хімія», «Сучасні підходи до синтезу сполук. Проблеми зеленої хімії», «Рентгеноструктурний аналіз».

Електронна пошта: [email protected]

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов: монография. Серия «Химия полиоксометаллатов» / Г. М. Розанцев, С. В. Радио, В. В. Игнатьева, Н. И. Гумерова, А. Ю. Марийчак — Винница: ООО «Твори», 2019. — 216 с.
  2. Пат. 121322. Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Спосіб одержання лантаноїд(ІІІ)-вмісних поліоксовольфраматів. (Україна) Заявка № u2017 07269 від 10.07.2017, МПК (2017.01) C01G 41/00, C30B 29/32 (2006.01), дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22. – 5 с.
  3. Розанцев Г.М., Гумерова Н.И., Марийчак А.Ю., Усачов О.М., Радио С.В. Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов // Вопросы химии и химической технологии / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2017. – № 3 (112). – С. 25–32.
  4. О.Ю. Марійчак, Г.М. Розанцев, С.В. Радіо. Синтез, ІЧ–спектроскопічний аналіз і мікроморфологія поверхні Се(ІІІ) й Ce(ІV)-вмісних гетерополівольфраматів із аніоном зі структурою Пікока-Уіклі // Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. Т. 22, №3 (63), 2017. – С. 42-52.
  5. А.Ю. Марийчак, Розанцев Г.М., Радио С.В. Синтез и исследование гетерополидекавольфрамосамаратов(III) с анионом со структурой Пикока-Уикли // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2017, №6 (115). С. 23-31.