Марійчак Олександра Юріївна

Марійчак Олександра Юріївна

асистент кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, молодший науковий співробітник НДЧ

Досягнення

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Біологія і хімія» та Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Протягом 2015-2017 рр. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса на хімічному факультеті за спеціальністю «Неорганічна хімія».

Викладає дисципліни «Аналітична хімія», «Теоретичні основи електрохімії», «Структурна та супрамолекулярна хімія».

Електронна пошта: [email protected]

Науковометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов: монография. Серия «Химия полиоксометаллатов» / Г. М. Розанцев, С. В. Радио, В. В. Игнатьева, Н. И. Гумерова, А. Ю. Марийчак — Винница: ООО «Твори», 2019. — 216 с.
  2. Пат. 121322. Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Спосіб одержання лантаноїд(ІІІ)-вмісних поліоксовольфраматів. (Україна) Заявка № u2017 07269 від 10.07.2017, МПК (2017.01) C01G 41/00, C30B 29/32 (2006.01), дата публікації 27.11.2017, Бюл. № 22. – 5 с.
  3. Розанцев Г.М., Гумерова Н.И., Марийчак А.Ю., Усачов О.М., Радио С.В. Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов // Вопросы химии и химической технологии / Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2017. – № 3 (112). – С. 25–32.
  4. О.Ю. Марійчак, Г.М. Розанцев, С.В. Радіо. Синтез, ІЧ–спектроскопічний аналіз і мікроморфологія поверхні Се(ІІІ) й Ce(ІV)-вмісних гетерополівольфраматів із аніоном зі структурою Пікока-Уіклі // Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. Т. 22, №3 (63), 2017. – С. 42-52.
  5. А.Ю. Марийчак, Розанцев Г.М., Радио С.В. Синтез и исследование гетерополидекавольфрамосамаратов(III) с анионом со структурой Пикока-Уикли // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2017, №6 (115). С. 23-31.