Машталер Олександра Володимирівна

Машталер Олександра Володимирівна

завідувач кафедри ботаніки та екології, доцент кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація: еколог, викладач біології, хімії та екології.
 • Отримала ступінь кандидата біологічних наук, захистивши дисертацію на тему «Біомоніторинг видами Bryophyta техногенно трансформованого середовища південного сходу України» за спеціальністю 03.00.16 екологія та звання доцента кафедри ботаніки та екології.
 • Викладає студентам біологічного факультету курси з ботаніки, генетики, моніторингу довкілля, екомережі.

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

 1. Prysedskyi Yu., Mashtaler O. Growth Parameters of Herbaceous Plants on Phosphogypsum Dumps with Using Soil Coverings Basedon Sewage Sludge. Journal of Ecological Engineering Environmental Engineering Faculty, Lublin University of Technology, Poland. 2021. 22(4), 20–26.               DOI:https://doi.org/10.12911/2 2998993/134247
 2. Машталер О.В., Кудлаєв Р.Ю. Особливості зростання та поширення мохоподібних в умовах м. Вінниця. Вісник СНТ ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016., Том 2, №8. 175–180 с.
 3. Зінченко Ю.В., Машталер О.В., Сафонов А.І., Федотов О.В., Велигодська А.К. Спосіб індикації забруднення атмосферного повітря за допомогою визначення кількісного вмісту поліфенолів у гаметофітах мохоподібних / Пат. 92028 України, МПК A99Z 99/00. заявник та власник патенту Донецький національний університет. – № u201402042; заявка 28.02.2014; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
 4. Машталер О.В., Голик Г.М. Специфіка розподілу лишайників донецької області на екологічні групи за типом субстрату Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2011.1 (11). С. 81-85.
 5. Глухов О.З., Машталер О.В., Задорожна Д.В. «Спосіб оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря із застосуванням трансплантатів мохів» (заявка № u 200902264).Ззаявник та власник патенту Донецький національний університет. – № u 2008 08300; заявка 19.06.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. №1
 6. Глухов О.З., Машталер О.В. Біоіндикація техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України. Донецьк: Вид-во Норд-Прес.
 7. Машталер О.В., Задорожна Д.В Зміни морфометричних показників трансплантатів мохів як індикатор забруднення атмосферного повітря Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. Міжвідомчий збірн. наукових праць. Донецьк ДонНУ, 2008. С. 71-77
 8. Машталер О.В., Осокова О.С. Характер впливу водних вытяжок Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. та Polytrichum piliferum Hedw. на ріст проростків Pinus sylvestris L. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. Міжвідомчий збірн. наукових праць. Донецьк ДонНУ, 2008. С. 77-83
 9. Машталер О.В., Задорожна Д.В. Морфологнічні зміни трансплантатів мохів як реакція на забруднення повітря промислового регіону.Чорноморськ. бот. ж. 2008. Т.4. 10. С.237-243
 10. Беспалова С.В., Горецький О.С., Глухов О.З, Лялюк Н.М., Сафонов А.І., Машталер О.В. та ін. Апробування способів біоіндикації екологічного стану Донбасу. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2008. С. 13-24
 11. Глухов О.З., Машталер О.В. Індикація техногенного забруднення середовища із застосуванням мохів. Промислова ботаніка, 2007. Вып. 7. С.3-10.
 12. Машталер О.В. Морфологічна мінливість Aulacomnium palustre (Hedw.) Schnaegr. (Aulacomniaceae, Bryopsida) в умовах антропогенно трансформованого середовища південного сходу України. Чорноморський ботанічних журнал. 2006. Т.2. №1. С. 79-86.
 13. Машталер О.В. Мохоподібні антропогенних комплексів південного сходу України. Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. 2005. С.41-48.