Мельнікова Анастасія Михайлівна

Мельнікова Анастасія Михайлівна

Лаборант кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Досягнення

  • Закінчила Донецький національний університет імені Василя Стуса СО «Бакалавр» за спеціальністю 102 Хімія;
  • Студент СО «Магістр» освітньо-наукової програми «Фізична хімія» кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій, факультету хімії, біології і біотехнології Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Наукометричні бази даних

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=x-07QEkAAAAJ

Наукові публікації

  1. Мельнікова А. М., Плюшко О. В., Жильцова С. В., Опейда Й. О. Застосування системи Раффа в окислювальному знебарвленні метилового фіолетового. Тези доповідей по матеріалам наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2019 рр.: у 2-х томах. Том 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 141–143. http://jpvs.donnu.edu.ua/article/view/7263
  2. Мельнікова А. М., Жильцова С. В., Опейда Й. О. Вплив аскорбінової кислоти на ефективність системи раффа в знебарвленні метилового фіолетового. Збірник тез доповідей доповідей IIІ Міжнародна (ХІII Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення – 2020», 25–27 березня 2020 року. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020. С. 118. http://jhps.donnu.edu.ua/article/view/8520