Мікуліч Любов Олександрівна

Мікуліч Любов Олександрівна

старший викладач кафедри ботаніки та екології

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Ботаніка», кваліфікація: магістр з ботаніки.
 • Викладає студентам біологічного факультету курси з ботаніки, загальної екології, біології, гідрології з основами метеорології та кліматології, спецкурси кафедри.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О., Одікадзе Т. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з анатомії рослин для студентів заочної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.
 2. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О,. Одікадзе Т.А., Топалова О.К. Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних занять з курсу «Гідрологія». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.
 3. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Теми семінарських занять та тестові завдання з курсу «Теорія еволюції» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.
 4. Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Деякі аспекти вивчення біологічних особливостей сортів Ipomoea purpurea L. в умовах м. Вінниця . Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ,25–26 квітня 2017 р.). Київ, 2017 С. 194
 5. Мікуліч Л.О.., Лялюк Н.М. До питання використання Buxus colchica Pojark в декоративному садівництві. Всеукраїн. з’їзду екологів з Міжнарод. участю (20-22 вересня, 2017 р.) Вінниця: ВНТУ, 2017. С.159-160.
 6. Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Деякі аспекти вивчення біологічних та екологічних особливостей Corylus colurna L. Всеукраїн. з’їзду екологів з Міжнарод. участю (20-22 вересня, 2017 р.) Вінниця: ВНТУ, 2017. С.158-159.
 7. Лялюк Н.М. Мікуліч Л.О. Порівняльний аналіз деяких морфометричних показників сортів Ipomoea purpurea L. В умовах м. Вінниця. Актуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 3- 7 жовтня 2016., м. Вінниця). 2016. С. 15-18
 8. Мікуліч Л.О., Кабарухіна Г.Е. Визначення схожості та енергії проростання насіння видів роду Ipomoea. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016). 2016. С. 12-14
 9. Лялюк Н.М. Мікуліч Л.О. Перспективність використання Buxus colchica Pojark. в зовнішньому озелененні. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016). 2016. С. 272-274
 10. Максименко А.С., Мікуліч Л.О. До питання використання сортового різноманіття Zinnia L. в декоративному садівництві. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології. Матеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (12-14 квітня 2016). 2016. С. 270-272
 11. Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Основи фітокомунікаційних відносин в умовах м. Вінниця. Мат-ли наук. конф. проф.-виклад. складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 1. С. 15-16.
 12. Лялюк Н. М. , Гридько О. О. , Мікуліч Л. О. Методичні рекомендації до курсу “Методика викладання біології та хімії в школі”. Вінниця: ДонНУ, 2015.
 13. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Біологічна та екологічна особливість Corylus colurna L. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічні науки. 2015. С.42 – 47.
 14. Мікуліч Л.О., Лялюк. Н.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з біології (морфологія рослин). Вінниця: ДонНУ, 2015.