Міщенко Артем Михайлович

Міщенко Артем Михайлович

Старший викладач кафедри біофізики і фізіології

Досягнення

 • Випускник кафедри біофізики, працює викладачем з 2005 року.
 • Викладає курси з інформатики, математичних методів в біології, екологічної біофізики,та спецкурси «Стохастичні процеси в клітині»,«Аналіз біологічних сигналів», «Біофізичні механізми м’язового скорочення».
 • Є керівником магістерських робіт.
 • Результати наукових досліджень надруковано більш ніж у 20 статтях та тезисах доповідей наукових конференцій.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Mischenko, G. Taradina Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model ofactin-myosin interaction in discrete filament lattice: formulation and application to modeling of the transient oscillatory response of muscle (Kaunas, Lithuania, 03-05 May, 2018 р.). – 2ND International Conference «Smart Biо».
 2. А. Міщенко, Г. Тарадіна Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2017. Вип. 76. С. 3-14
 3. Міщенко А.М. Дослідження природи в`язкоеластичних властивостей м`язового волокна в дискретній просторового розподіленій моделі півсаркомеру Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку біології та екології» , 3-7 жовтня 2016р., м. Вінниця, ст. 28-31.
 4. Міщенко А.М. Кондаурова Г.О. Автоматичний трекінг та аналіз локомоторної поведінки дорослої мушки Drosophila melanogaster в бурідановій парадігмі. IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і екології», 12-14 квітня 2016 року, м.Вінниця, ст. 238-239.
 5. Міщенко А.М. Кузінський С.А. Методика вимірювання біопотенціалів у рослин. IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і екології», 12-14 квітня 2016 року, м.Вінниця, ст. 240-241.
 6. Міщенко А.М. Луданов К.В. Створення LED-стимулятра зорової системи на базі апаратної платформи Arduino UNO. IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і екології», 12-14 квітня 2016 року, м.Вінниця, ст. 242-243.
 7. Міщенко А.М. Павлова М.А. Застосування апаратної платформи Arduino UNO в біологічному експерименті та навчальному процесі. IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і екології», 12-14 квітня 2016 року, м.Вінниця, ст. 244-245.
 8. Мищенко А.М. Моделирование переходных характеристик мышцы с использованием непрерывной пространственно распределенной модели / А.М. Мищенко, С.В. Беспалова // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2012. – № 1. С. 183-191.
 9. Беспалова С.В., Мищенко А.М. Пространственнораспределенная модель полусаркомера с эластичным актином и миозином: зависимость – скорость – сила / С.В. Беспалова, А.М. Мищенко А.М. // Физика живого.  2008.  Т. 16, № 2,  С. 38-57.
 10. Мищенко А.М., Беспалова С.В. Моделирование частотных характеристик мышцы с использованием непрерывной пространственнораспределенной модели / А.М. Мищенко, С.В. Беспалова // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ.  2011. – № 1 (11). – С. 310-322.