Мончак Віктор Іванович

Мончак Віктор Іванович

викладач кафедри педагогіки, фізичної культури та управління освітою

 

Досягнення

У 1985 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут (зараз університет). У 2017 році в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів при Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшов курси підвищення кваліфікації (Тема: «Новітні інноваційні технології у вищій школі»).

Викладає студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Наукові публікації

  1. Мончак В.І. Зоровий спосіб чуття і його формування у процесі навчання / В.І. Мончак // зб. наук.-метод. пр. учасників ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Вінниця (18 грудня 2013 р.).
  2. Мончак В.І. Раціональне харчування – основа для ефективної діяльності людини / В.І. Мончак // зб. тез доповідей учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця (19 лютого 2014 р.).
  3. Мончак В.І. Фізична культура і основи здорового образу життя студентів / В.І. Мончак // зб. наук.-метод. конференції. – Вінниця. – 2014.