Олексій Юлія Анатоліївна

Олексій Юлія Анатоліївна

Студентка 4 курсу, лаборант кафедри органічної, неорганічної та аналітичної хімії

Досягнення

Наукова робота:

З 01.10.2018 р. по 17.02.2019 р. проходила семестрове навчання в Університеті м. Лодзь, Республіка Польща.

У 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р. брала участь і була переможцем Першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних і технічних дисциплін МОН України за спеціальністю «Хімія».

У 2018-2019 н.р. одержала Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних і технічних дисциплін МОН України за спеціальністю «Хімія» (Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

27-29 березня 2018 р. брала участь у І Міжнародній (ХI Українській) науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» / «Current Chemical Problems» в ДонНУ імені Василя Стуса з усною доповіддю на тему «СИНТЕЗ Pr(III)-ВМІСНИХ ГЕТЕРОПОЛІ- ТА ІЗОПОЛІВОЛЬФРАМАТІВ». За результатами участі одержано Диплом ІІІ ступеня та Премію від науково-сервісної фірми «Отава» за кращу доповідь, виголошену українською мовою.

19-22 березня 2019 р. брала участь у 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences «Open Readings 2019», яка проходила у м.Вільнюс, Литва.

17 квітня 2019 р. брала участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», яка проходила у ЖДУ імені І. Франка, м.Житомир. За результатами участі одержано спеціальний приз від ТОВ «УкрХімАналіз».

Соціальна та громадська робота:

У 2017 р. стала одним з переможців конкурсу проектів стінопису «Гуляючи коридорами Стусівського університету». Є автором двох ескізів: «Благородні гази» та «Heavy metals», один з яких Юлія самостійно нанесла на стіну 2-го поверху корпусу «Кристал».

Протягом квітня–червня 2017 р. брала участь у реалізації проекту соціальної дії «Наука – це просто!» за програмою «Active Citizens» при підтримці British Council Ukraine та програмної ініціативи «Координаційний центр переміщених ВНЗ» ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» («CISID»).

10 липня 2019 року на 47th IUPAC World Chemistry Congress у м. Париж, Франція було оголошено, що Юлія стала переможцем Міжнародного конкурсу творчих робіт, присвячених Міжнародному року періодичної системи.

Наукові публікації

  1. Розанцев Г.М., Марийчак А.Ю., Олексий Ю.А., Румянцева Ж.А., Радио С.В. Взаимодействие в системе Ce3+ – WO42– – H+ – H2O при различной кислотности // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. – 2017. – № 2.
  2. Oleksii Yuliia A., Mishchanchuk Karyna V., Mariichak Oleksandra Yu., Rozantsev Georgiy M., Radio Serhii V. Equilibria of individual isopoly tungstate anions formation in physiological solutions // Open Readings 2019. 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. March 19–22, 2019. Abstract book. Vilnius, LITHUANIA. – P. 160.
  3. Олексій Ю.А., Фіткаленко Г.В., Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Стан іонів вольфраму(VI) у фізіологічному розчині «Трисоль» із різним значенням рН // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17 квітня 2019 р.). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 46-48.
  4. Mariichak O., Oleksii Yu., Baumer V., Rozantsev G., Radio S. Correlation between structural parameters and the charge of Ln-heteroatom nuclei in isostructural salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) // VІIІ Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus”: матеріали, 22-24 листопада 2018 р., Львів – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – C. 258-259. ISBN 978-966-941-294-2
  5. Марійчак О.Ю., Олексій Ю.А., Шевченко М.М., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Синтез Pr(III)-вмісних гетерополі- та ізополівольфраматів // Current chemical problems (CCP-2018): book of abstracts of the I International (XI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 27–29, 2018, Vinnytsia / Vasyl’ Stus Donetsk National University; editorial board: О. М. Shendrik (editor-in-chief) [et al.]. – Vinnytsia, 2018. – Р. 104.