Олексій Юлія Анатоліївна

Олексій Юлія Анатоліївна

Студентка 4 курсу, лаборант кафедри органічної, неорганічної та аналітичної хімії

Досягнення

Наукова робота

З 01.10.2018 р. по 17.02.2019 р. проходила семестрове навчання в Університеті м. Лодзь, Республіка Польща.

У 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р. брала участь і була переможцем Першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних і технічних дисциплін МОН України за спеціальністю «Хімія».

У 2018-2019 н.р. одержала Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних і технічних дисциплін МОН України за спеціальністю «Хімія» (Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).

27-29 березня 2018 р. брала участь у І Міжнародній (ХI Українській) науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» / «Current Chemical Problems» в ДонНУ імені Василя Стуса з усною доповіддю на тему «СИНТЕЗ Pr(III)-ВМІСНИХ ГЕТЕРОПОЛІ- ТА ІЗОПОЛІВОЛЬФРАМАТІВ». За результатами участі одержано Диплом ІІІ ступеня та Премію від науково-сервісної фірми «Отава» за кращу доповідь, виголошену українською мовою.

19-22 березня 2019 р. брала участь у 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences «Open Readings 2019», яка проходила у м. Вільнюс, Литва.

17 квітня 2019 р. брала участь у ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», яка проходила у ЖДУ імені І. Франка, м. Житомир. За результатами участі одержано спеціальний приз від ТОВ «УкрХімАналіз».

Соціальна та громадська робота

  • У 2017 р. стала одним з переможців конкурсу проектів стінопису «Гуляючи коридорами Стусівського університету». Є автором двох ескізів: «Благородні гази» та «Heavy metals», один з яких Юлія самостійно нанесла на стіну 2-го поверху корпусу «Кристал».
  • Протягом квітня–червня 2017 р. брала участь у реалізації проекту соціальної дії «Наука – це просто!» за програмою «Active Citizens» при підтримці British Council Ukraine та програмної ініціативи «Координаційний центр переміщених ВНЗ» ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» («CISID»).
  • 10 липня 2019 року на 47th IUPAC World Chemistry Congress у м. Париж, Франція було оголошено, що Юлія стала переможцем Міжнародного конкурсу творчих робіт, присвячених Міжнародному року періодичної системи.

Наукові публікації

  1. Розанцев Г.М., Марийчак А.Ю., Олексий Ю.А., Румянцева Ж.А., Радио С.В. Взаимодействие в системе Ce3+ – WO42– – H+ – H2O при различной кислотности // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. – 2017. – № 2.
  2. Oleksii Yuliia A., Mishchanchuk Karyna V., Mariichak Oleksandra Yu., Rozantsev Georgiy M., Radio Serhii V. Equilibria of individual isopoly tungstate anions formation in physiological solutions // Open Readings 2019. 62nd International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. March 19–22, 2019. Abstract book. Vilnius, LITHUANIA. – P. 160.
  3. Олексій Ю.А., Фіткаленко Г.В., Марійчак О.Ю., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Стан іонів вольфраму(VI) у фізіологічному розчині «Трисоль» із різним значенням рН // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17 квітня 2019 р.). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 46-48.
  4. Mariichak O., Oleksii Yu., Baumer V., Rozantsev G., Radio S. Correlation between structural parameters and the charge of Ln-heteroatom nuclei in isostructural salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) // VІIІ Міжнародний молодіжний науковий форум “Litteris et Artibus”: матеріали, 22-24 листопада 2018 р., Львів – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – C. 258-259. ISBN 978-966-941-294-2
  5. Марійчак О.Ю., Олексій Ю.А., Шевченко М.М., Розанцев Г.М., Радіо С.В. Синтез Pr(III)-вмісних гетерополі- та ізополівольфраматів // Current chemical problems (CCP-2018): book of abstracts of the I International (XI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists, March 27–29, 2018, Vinnytsia / Vasyl’ Stus Donetsk National University; editorial board: О. М. Shendrik (editor-in-chief) [et al.]. – Vinnytsia, 2018. – Р. 104.