Опейда Йосип Олексійович

Опейда Йосип Олексійович

професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

доктор хімічних наук, професор

Досягнення

 • Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Хімія».
 • Захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю «Фізична хімія» (1969 р.).
 • Здобув звання доцента у 1972 році. У 1982 році захистив докторську дисертацію на тему «Сумісне окиснення алкілароматичних вуглеводнів та їх похідних в рідкій фазі» за спеціальністю «Хімічна кінетика і каталіз», в 1985 році здобув вчене звання професора.
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Відзнакою Президії НАН України «За підготовку наукової зміни», Соросівський Професор.
 • Й. О. Опейда є членом редколегій хімічних журналів та членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій
 • Підготував 21 кандидата та 5 докторів хімічних наук.

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси Й. О. Опейди зосереджені на вивченні механізму та кінетики радикальних реакцій, математичному моделювання кінетики складних хімічних процесів, дослідженні зв’язку між структурою та реактивністю хімічних частинок, дослідженні органокаталізу та нанокаталізу в реакціях окиснення молекулярним киснем, працює над упорядкуванням сучасної хімічної термінології.
 • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії квантову хімію, математичне та комп’ютерне моделювання в хімії, будову речовини та методи її встановлення, методологію фізико-хімічних досліджень.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Опейда Й. О. Математичне та комп’ютерне моделювання в хімії / Видавництво ДонНУ, Вінниця: ДонНУ, 2015. 388 с.
 2. Опейда Й. О. Комп’ютери та експеримент у хімії / Видавництво ДонНУ, Вінниця, Львів: ДонНУ, 2016. 196 с.
 3. Опейда Й., Швайка О. Глосарій термінів з хімії: Видання друге, електронне. ISBN 978 966 02 8317 6: Київ, 2017. 739 с.
 4. Опейда Й. О. Квантова хімія / Видавництво ДонНУ, Вінниця, Львів: ДонНУ, 2017. 217 с.
 5. Opeida I. A., Kytsya A. R., Bazylyak L. I., Pobigun-Halaiska O. I. Magnetically Separable Nanocatalyst [email protected] for the Liquid-Phase Oxidation of Cumene. Theoretical and Experimental Chemistry, 2018. Vol. 54, N 4. P. 242–246.
 6. Opeida I. A., Sheparovych R. B. Inhibition by Hydrogen Peroxide in the Radical Chain Oxidation of Hydrocarbons by Molecular Oxygen. Theoretical and Experimental Chemistry, 2019. Vol. 55, N 1. P. 36–42