Парамонов Антон Іванович

Парамонов Антон Іванович

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології», тема – «Інтерпретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей». У 2015 році отримав вчене звання доцента. Автор понад 40 наукових праць, з яких 15 наукових статей у виданнях, зареєстрованих ВАК України, та іноземних журналах. Керівник команди Донецького національного університету, яка здобула срібні медалі Чемпіонату світу з програмування (ACM ICPC) в 2011 році у м. Орландо (США).

Нагороджений подякою ректора Донецького національного університету, подякою від Донецької облдержадміністрації, похвальною грамотою та медаллю від МОН України, подякою від департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, переможець конкурсу «Молодий науковець 2014 року» у номінації «Кращий молодий учений».
Тематика основних наукових інтересів: системи штучного інтелекту, розпізнавання та інтерпретація образів, автоматизація документообігу, системи підтримки прийняття рішень.

Наукові публікації

1. Парамонов А.І. Автоматизированная информационная система «Научный рейтинг» / Н.А. Астахова, О.С. Парамонова, А.І. Парамонов // Електротехнічні та комп’ютерні системи (Electrotechnic and computer systems). – 2018. – № 29 (105). – С. 87-94.
2. Парамонов А.І. О проблеме оценки качества результатов учебного процесса в общеобразовательных учреждениях / А.І. Парамонов, О.С. Ординська // Науково-технічний журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». – 2016. – № 4. – С. 56-58.
3. Парамонов А.І. Роль научно-технических мероприятий соревновательного характера в становлении высококвалифицированных кадров (на примере олимпиад по программированию) / А.І. Парамонов, О.О. Самсонова // Науково-методичний журнал «Наукова скарбниця освіти Донеччини», Донецьк: Донобл ІППО, 2014 – №2 (19)/2014 — С. 51-54.
4. Парамонов А.І. Формирование модели мира автономного робота на основе интерпретации разнородной сенсорной информации / А.І. Парамонов, А.О. Каргін // «Штучний Інтелект» / ІПШІ МОН і НАН України «Наука і освіта», 2014. – №3(65) / 2014. – С. 121-128.