Приседський Юрій Георгійович

Приседський Юрій Георгійович

завідувач кафедри ботаніки та екології, професор кафедри ботаніки та екології, доктор біологічних наук, доцент 

Досягнення

 • Закінчив Донецький національний університет з присвоєнням кваліфікації біолог-фізіолог, викладач біології та хімії (1973).
 • Навчався в аспірантурі з1975-1979 рр.
 • Професійний шлях почав з посади техніка, лаборанта, зав. лабораторії, молодший нуковий співробітник, а згодом – старший нуковий співробітник.
 • Був відповідальним виконавцем госпдоговірних наукових тематик.
 • Педагогічну діяльність веде з 1992 р.
 • В травні 2019 р. успішно пройшов захист дисертації на здобуття ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю “Екологія”.

Наукометричні бази даних

 

Наукові публікації

 1. Участь деревних інвазійних видів рослин у формуванні насаджень паркової зони міса Дніпро. / Приседський Ю.Г., Кабар А. М., Мартинова Н. В., Лихолат Ю. В. Біоресурси і природокористування. 2017. 9 (5–6): 13 с.
 2. Вплив забруднення повітря сполуками фтору, сірки та азоту на активність пероксидази та поліфенолоксидази у листках деревних і чагарникових рослин. Biosystems Diversity, 25(3), 2017. 216–221. doi:10.15421/011733
 3. Використання деревних рослин для біологічної рекультивації відвалів фосфогіпсу. Ґрунтознавство, 2017. Том 17. № 1–2. С. 72–78
 4. Вплив лазерного опромінення насіння на ростові процеси та вміст пігментів у проростках олійних культур./ Приседський Ю.Г., Гутянська С.С. Наукові доповіді НУБІП України. – 2017. – № 2 (66)
 5. Influence of sulfite and fluoride soil contamination is on pigments content in some species of arboreal plants. / Yurii Prysedsky, Yuriy Lykholat. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 3. P. 264–269.
 6. Activity and isoenzyme composition of peroxidase in japanese quince vegetative organs under steppe zone conditions. / Yurii Prysedsky, Anatoliy Kabar, Yuriy Lykholat, Nadezhda Martynova. BIOLOGIJA. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 185–192.
 7. Вплив лазерного опромінення насіння на ростові показники та вміст хлорофілів у робінії звичайної за умов забруднення ґрунту сполуками сірки та фтору. / Прниседський Ю.Г., Ніщенко Л.В. Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 1 (65).
 8. Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр. – Д. : ЛІРА, 2016. – с. 57-62