Рисіч Анастасія Віталіївна

Рисіч Анастасія Віталіївна

студентка1-го курсу СО “Магістр”, лаборант навчальної лабораторії із загальної, неорганічної і координаційної хімії кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії

Досягнення

Відмінне навчання на протязі трьох років вона поєднує з виконанням наукових дослідів в рамках НДРС. Напрямком її дослідної роботи є поведінка у водно-органічних розчинах ізополівольфраматаніонів та синтез їх солей. Результатом роботи є 4 наукові публікації, 1 з яких входить до наукометричної бази Scopus.

Наукові публікації

  1. Усачев О. М., Рысич А. В., Величко М. П., Розанцев Г. М., Радио С. В. Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-глицериновой среде. Вопросы химии и хим. технологии. 2019 р. T. 2 (123). C. 47-54.
  2. Велічко М. П., Рисіч А. В., Розанцев Г. М., Усачов О. М. Взаємодія кобальту (II) з підкисленими водно-гліцериновими розчинами натрію вольфрамату. Тези доповідей ХI Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2019» (ХКЧ’19), 22 – 24 квітня 2019 року. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019 р. C. 19-20.
  3. Рысич А. В., Пономаренко Б. Ю., Величко М. П., Усачев О. М. Определение условий синтеза правольфрамата марганца из водно-этиленгликольной среды. Тези доповідей ХI Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2019» (ХКЧ’19), 22 – 24 квітня 2019 року. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019 р. C. 38.