Сеник Наталя Федорівна

Сеник Наталя Федорівна

лаборант кафедри ботаніки та екології

  • Навчається у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса на факультеті хімії, біології і біотехнологій, здобуває ступінь освіти «Бакалавр» за спеціальністю 091 «Біологія».
  • Забезпечує проведення лабораторних занять з дисциплін «Фізіологія рослин» та «Обрані розділи фізіології рослин».
  • Займається науковою роботою на кафедрі ботаніки та екології.
  • Є автором та співавтором 3 наукових публікацій.

Наукові інтереси

  • Основним напрямом наукової діяльності є дослідження лазерного опромінення на ростові параметри базидієвих грибів .