Штофель Дмитро Хуанович

Штофель Дмитро Хуанович

доцент кафедри біофізики і фізіології, кандидат технічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
 • У 2011 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Біологічні та медичні прилади і системи». Дисертація присвячена оцінюванню індивідуальної сумісності людини та зброї.
 • Автор 2 монографій, 25 наукових статей, 3 патентів, більш ніж 30 матеріалів та тез конференцій, 10 навчально-методичних публікацій.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 05.052.06.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 05.052.06 – http://inmad.vntu.edu.ua/index.php?act=sost&mo=spec&lang=ua
 • У 2014-2017 роках входив до складу організаційного комітету та брав участь в організації та проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад: (ВСОРТ-2014, ВСОРТ-2015, ВСОРТ-2016, ВСОРТ-2017).
 • Член асоціації ГО «Всеукранська асоціація біомедичних інженерів та технологів».
 • Брав участь у програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України.
 • Стажувався в Нортумбрійськом Університеті (Великобританія, 2018).
 • Брав участь у розробці тимчасових стандартів вищої освіти для бакалаврів напряму підготовки «Біомедична інженерія».
 • Виконавець проекту «Інноваційна мультидисциплінарна освітня програма зі штучних імплантів для біоінженерії для бакалаврів та магістрів (BIOART)» (грант Erasmus+, 2018-2020 рр.)
 • Викладає курси, фізичні методи в біології, моделювання екологічних процесів, практикум за спеціалізацією.

Наукові інтереси

Психофізіологічні діагностичні системи та сенсомоторні вимірювання, біоінформатика.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації 

 1. Информационная технология прогнозирования исхода инфаркта миокарда / С. В. Якубовская, Д. Х. Штофель, И. А. Криворучко, Т. А. Чернышова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 2 (259). – С. 237–244.
 2. Reaction parameter and modified sensorimotor reaction method for assessment of functional potential of nervous system [Електронний ресурс] / Dmytro Shtofel, Serhii Kostishyn, Ksenia Navrotska et al. // Биомедицинская инженерия и электроника. – 2018. – № 1 (20). – С. 68–78. – Режим доступу : http://biofbe.esrae.ru/215-1161.
 3. Прогнозирование времени протекания аварийного процесса в соединении токоведущих частей медицинского оборудования / В. Е. Кривоносов, М. В. Бачинский, Д. Х. Штофель, И. А. Криворучко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – № 2. – С. 131–138.
 4. Адаптивний алгоритм тестування для оцінювання когнітивних функцій людини / К. С. Навроцька, Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, В. І. Макогон // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Інформатика та моделювання. – 2017. – № 21 (1243). – С. 135–143.
 5. Алгоритм функціонування автоматизованого діагностичного комплексу в режимі телемедичного консультування (ТМК) / Р. М. Вирозуб, Д. Х. Штофель, С. М. Злепко // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2014. – № 4 (51). – С. 134–139

Науково-популярні публікації

 1. Підхід до скринінгового виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях / Т. А. Чернишова, С. М. Злепко, В. Вуйцик, С. В. Павлов, Д. Х. Штофель // Medicine under the modern conditions of integration development of European countriesю – Lublin, 2019. – C/ 211–214.
 2. Інформаційна технологія навчання та оцінювання навичок застосування вогнепальної зброї / С. Злепко, Д. Штофель, Л. Коваль, М. Паламарчук // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 20-25 травня 2019 р. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 10–13.
 3. Нестандартне формулювання тем есеїв як засіб боротьби з плагіатом в студентських роботах / Д. Х. Штофель // XLVIІ Науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету. – Вінниця, 2018. – https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hcvr/all-hcvr-2018/paper/view/5435.
 4. 3. Стан сучасних досліджень по проблемі створення низькоенергетичних технологій для оцінки і корекції ФС оператора / Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, Д. М. Барановський та ін. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали ХVII міжнародної науково-технічної конференції; 8–13 червня 2017 р., м. Одеса. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 126.
 5. Обробка аудіоінформації в сучасних цифрових слухових апаратах / А. В. Наконечна, Д. Х. Штофель // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, у 4 ч. – Ч. IІІ. – м. Харків, 17–19 травня 2017 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – С. 112.
 6. Оцінювання норми простої зорово-моторної реакції для осіб, діяльність яких пов’язана з умовами підвищеної складності / К. С. Навроцька, Д. Х. Штофель, О. С. Козоріз // Біомедична інженерія. – 2017. – № 5, травень. – С. 64–66.
 7. 6. Дослідження акустичних властивостей моделі зовнішнього вуха людини [Електронний ресурс] / О. М. Ковалюк, Д. Х. Штофель // XLVI Науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету. – Вінниця, 2017. – https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2017/paper/view/2835.
 8. Стан досліджень по проблемі впливу когнітивних функцій на емоції і поведінку людини / М. В. Бачинський, Д. Х. Штофель, С. М. Горбатюк, Г. С. Лепьохіна // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Матеріали XVI міжнародної науково-технічної конференції. – Одеса-Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 133–134.
 9. Потенційні ризики мобільної медицини / С. В. Тимчик, М. В. Бачинський, Д. Х. Штофель, Р. М. Вирозуб // Проблеми інформатики та моделювання : тези ХVІ міжнародної науково-технічної конференції. – Харків-Одеса : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 72.

Монографії

 1. Информационные технологии в подготовке стрелков высшей квалификации : монография / С. В. Костишин, Д. Х. Штофель, М. В. Московко. – Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. – 298 с. – ISBN 978-3-659-20247-6.

Навчально-методичні посібникі

 1. Інформатика. Частина 1 : лабораторний практикум / С. В. Костішин, Д. Х. Штофель, Р. С. Белзецький. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 113 с.
 2. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Біомедична інженерія» всіх форм навчання / Уклад. С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, С. В. Тимчик, Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, В.О.Гомолінський. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 50 с.
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / Уклад. С. М. Злепко, Д. Х. Штофель. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 26 c.
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» / Уклад. Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, А. П. Моторний. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 50 с.
 5. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни  «Методологія та організація наукових досліджень» / Уклад. С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, С. В. Тимчик. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 34 с.
 6. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» / Уклад. Д. Х. Штофель. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 20 c.
 7. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» / Уклад. Д. Х. Штофель. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 26 c.

Патенти

 1. Сонячна панель автономної роботи : Патент UA 127520 / К. С. Навроцька, Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, Р. І. Білий. – Заявл. 12.02.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15. – 4 с.
 2. Окуляри для діагностики та управління когнітивними функціями людини : Патент UA 121962 / К. С. Навроцька, С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, Л. Г. Коваль, С. В. Костішин, В. І. Макогон. – Заявл. 12.06.17 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – 3 с.
 3. Неінвазивний монітор для визначення порушень обміну речовин та функціонування дихальної системи : Патент UA 100535 / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, В. І. Макогон, Д. Х. Штофель, С. В. Костішин. – Заявл. 02.03.15 ; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14. – 4 с.

Публікації у періодичних виданнях, що включені до бази Scopus або Web of Science Core Collection

 1. Database development for the automated workplace of the perinatal neurologist / S. V. Kostishyn, D. K. Shtofel, S. V. Tymchyk et al. // Information Technology in Medical Diagnostics II. – London : CRC Press, 2019. – P. 145–153.
 2. Some technical propositions for electromyographical human interface device / T. V. Zhemchuzhkina, T. V. Nosova, V. B. Vassilenko, D. Kh. Shtofel et al. // Information Technology in Medical Diagnostics II. – London : CRC Press, 2019. – P. 15–21.
 3. Information system for adaptive correction of newborns motor disorders / Sergii Kostishyn, Sergii Zlepko, Dmytro Shtofel et al. // Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2018. – P. 671-674.
 4. Colorimeter based on color sensor / Snizhko D. V., Sushko O. A., Reshetnyak E. A., Shtofel D. H. et al. // Przeglad Elektrotechniczny. – 2017. – Vol. 93, Issue 5. – P. 96–101.
 5. System and algorithm for evaluation of human auditory analyzer state / Mykhaylo V. Bachynskiy, Oleksandr Yu. Azarkhov, Dmytro Kh. Shtofel et al. // Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017 : Proc. SPIE 10445. — Vol. 10445. — Article No 1044537. — doi: 10.1117/12.2280738.
 6. Tactical-Exploring Unmanned Aviation Systems: Curent State and Prospects in Ukraine / Sergiy Zlepko, Leonid Koval, Sergij Pavlov, Kost Solodenko, Dmytro Shtofel // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science 2016. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2016. – P. 219-221.