Старкова Ганна Михайлівна

Старкова Ганна Михайлівна

Завідувач навчальної лабораторії практикуму з хімії колоїдних і наносистем

Досягнення

  • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «102 Хімія, освітня програма Біохімія» отримала кваліфікацію «магістр хімії»(2018 р.)

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням кінетики та механізму процесу генерування катіон-радикала ABTS+· за реакцією з K2S2O8 для обґрунтування його кінетичної моделі, а також включають пошук нових методів і технологій деструкції тетрациклінових антибіотиків лакказно-медіаторною системою.

Наукометричні бази даних

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=my9wXRIAAAAJ&hl=uk

Наукові публікації

  1. Starkova H. M., Hordieieva I. O., Shendryk O. M. Кінетика та механізм циклічних окисно-відновних перетворень катіон-радикала 2,2′-азино-біс- (3-етилбензотіазолін-6-сульфонової кислоти) – АBTS +•. Тези доповідей І Міжнародної (ХУкраїнської) наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення – 2018», 27 – 29 березня 2018року. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018 р. С. 50.
  2. Старкова Г. М., Гордєєва І. О., Вакарчук Т. С., Шендрик О. М. Кінетичні моделі виокремленого процесу генерування катіон-радикала ABTS+. та його перебіг у присутності антиоксидантів . Тези доповідей ІІ Міжнародної (ХІІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення – 2019», 19 – 21 березня 2019 року. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019 р. С. 142.
  3. Бойко А. О., Старкова Г. М., Гордєєва І.О., Кущ О.В., Шендрик О.М. Аеробне лакказно – медіаторне окиснення тетрацикліну у воді. Тези доповідей ІІІ Міжнародної (ХІІІУкраїнської) наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення – 2020», 25 – 27 березня 2020року. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2020 р. С. 22.