Ситник Наталія Сергіївна

Ситник Наталія Сергіївна

викладач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії, завідувач лабораторії «Навчально-наукова лабораторія синтезу в твердій фазі та розчинах» навчально-наукового центру експериментальної хімії

Досягнення

Закінчила Донецький національний університет у 2011 році за спеціальністю «Хімія».

Педагогічна діяльність

Викладає загальні дисципліни: «Історія теоретичної та експериментальної хімії», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Охорона праці в хімічній галузі», «Методика викладання хімії у вищій школі», спецкурси з реакційної здатності органічних та неорганічних сполук.

Наукові інтереси

Синтез мономерів епоксидних сполук для полімерних матеріалів з комплексом властивостей, тонкий органічний синтез, дослідження реакційної здатності оксиранових сполук, розробка інноваційних технологій для дистанційного навчання на  платформі MOODLE. Бере участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Науково-дослідна робота

  1. НДР 16-1вв/28, 0116U002519, «Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології» – госбюджетна тематика МОН України 01.01.2016-31.12.2018, виконавець.
  2. НДР 14-1вв/13, 0115U003099, «Одержання модифікованих мономерів для епоксидних смол та поліоксовольфраматів для створення новітніх матеріалів» – госбюджетна тематика МОН України 01.01.2015–31.12.2015, виконавець.

Наукові публікації

  1. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 64 с.
  2. Швед О. М., Ситник Н. С., Бахалова Є. А. Практикум з органічної хімії: навчальний посібник (друге видання, доповнене). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 68 с.
  3. Бахалова Є. А., Беспалько Ю. М., Швед О. М., Ситник Н. С. Регіоселективність реакції розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину бензоат-аніоном. Зб. наук. праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015–2016 рр. Вінниця, 2017. С.1.
  4. Антонова П. В., Ситник Н. С., Швед О. М. Індивідуалізація навчання із стереохімії на основі дистанційного курсу на платформі MOODLE. Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. І Міжнар. (ХІ Укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 27–29 берез. 2018 р. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 280.
  5. Антонова П. В., Ситник Н. С., Швед О. М. Розробка контролюючих елементів курсу з дисципліни «основи стереохімії» на платформі дистанційного навчання MOODLE. Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. ІІ міжнар. (ХІІ укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (м. Вінниця, 19-21 березня 2019 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. С. 182.