Цяпало Олександр Степанович

Цяпало Олександр Степанович

старший викладач кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

Закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Біохімія», здобув кваліфікацію магістра з біохімії, викладача (2009 р.). У 2012 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 02.00.15 «Хімічна кінетика та каталіз». Викладає біоорганічну хімію, хімію білка, хімію колоїдних та наносистем, кінетику і термодинаміку ферментативних систем, органічну хімію.

Наукові інтереси

  • Наукові інтереси пов’язані з дослідженням кінетики лакказного окислення фенолів у присутності потенційних медіаторів.
  • Виявлення медіаторних властивостей в новосинтезованих сполуках.

Проєктна діяльність

  • «Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах» (2017-2019 рр., № держреєстрації 0117U002361)
  • «Лакказо-медіаторні окиснювальні системи» (2014-2016 рр., № держреєстрації 0114U003515)

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Shendrik A.N. Odaryuk I.D. Kanibolotska L.V. Kalinichenko E.A. Tsyapalo A.S. Beznos V.V. Kanibolotsky A.L. Radical Formation During Phenol Oxidation in Aqueous Media. J. Chem. Kinet., 2012. V. 44. P. 414-422
  2. Лаховець К.М., Цяпало О.С., Лесишина Ю.О., Шендрик О.М., Фрасинюк М.С.. Каталізоване лакказою Trametes Versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки, 2017. Т. 1, № 1. С. 38–43.
  3. Tsyapalo O.S., Lakhovets K.M., Lesyshyna Yu.O., Shendryk O.M. Activity of laccase from Trametes versicolor in aqueous-organic media. Materials of reports and performances. IXth International conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, 4–9 June, 2017. P. 261.
  4. Прищеп М.М., Бураков І.М., Лесишина Ю.О., Цяпало О.С., Шендрик О.М., Фрасинюк М.С. Антиоксидантні властивості похідних кумарину. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. 2018. №. 1-2. С. 24–30