Цяпало Олександр Степанович

Цяпало Олександр Степанович

старший викладач кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Досягнення

  • Закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Біохімія», здобув кваліфікацію магістра з біохімії, викладача (2009 р.).
  • У 2012 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 02.00.15 «Хімічна кінетика та каталіз» (2012 р.).
  • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії біоорганічну хімію, хімію білка, хімію колоїдних та наносистем, кінетику і термодинаміку ферментативних систем; студентам біологічного факультету – хімію органічну.

Наукові інтереси

  • Наукові інтереси пов’язані з дослідженням кінетики лакказного окислення фенолів у присутності потенційних медіаторів.
  • Виявлення медіаторних властивостей в новосинтезованих сполуках.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Shendrik A.N. Odaryuk I.D. Kanibolotska L.V. Kalinichenko E.A. Tsyapalo A.S. Beznos V.V. Kanibolotsky A.L. Radical Formation During Phenol Oxidation in Aqueous Media. Int. J. Chem. Kinet., 2012. V. 44. P. 414-422
  2.  Лаховець К.М., Цяпало О.С., Лесишина Ю.О., Шендрик О.М., Фрасинюк М.С.. Каталізоване лакказою Trametes Versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки, 2017. Т. 1, № 1. С. 38–43.
  3. Tsyapalo O.S., Lakhovets K.M., Lesyshyna Yu.O., Shendryk O.M. Activity of laccase from Trametes versicolor in aqueous-organic media. Materials of reports and performances. IXth International conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, 4–9 June, 2017. P. 261.
  4. Прищеп М.М., Бураков І.М., Лесишина Ю.О., Цяпало О.С., Шендрик О.М., Фрасинюк М.С. Антиоксидантні властивості похідних кумарину. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. 2018. №. 1-2. С. 24–30