Вакарчук Тетяна Сергіївна

Вакарчук Тетяна Сергіївна

лаборант кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Досягнення

  • Навчається на IV курсі за спеціальністю 102 «Хімія», освітньою програмою «Хімія»;
  • Член студентської ради – голова навчально-наукового департаменту факультету.

Наукові публікації

  1. Tetiana Vakarchuk, N. H. Leonova, O. Yu. Korzh. The role of organic chemistry in people’s lives. Theses of reports of the ІІ All-Ukrainian Inter-University Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers (16-17 November 2017), p. 212.
  2. Старкова Г. М., Гордєєва І. О., Вакарчук Т. С., Шендрик О. М. Кінетичні моделі виокремленого процесу генерування катіон-радикала ABTS+. та його перебіг у присутності антиоксидантів . Тези доповідей ІІ Міжнародної (ХІІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення – 2019», 19 – 21 березня 2019 року. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019, С. 142.