Гончарук Олена Ігорівна

Гончарук Олена Ігорівна

Завідувач навчальної лабораторії «Практикум з біохімії»

Досягнення

Закінчила у 2015 році Донецький національний університет, здобула ступінь магістра за спеціальністю «біохімія», здобула кваліфікацію «біохімік, науковий співробітник».

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з вивченням біохімічних властивостей природних сполук.

Наукові публікації

  1. Біохімія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки «Хімія», «Біологія» денної та заочно форм навчання / Ю.О. Лесишина, О.І. Душенко, Г.М. Степаненко; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет, кафедра біохімії. Вінниця: ДонНУ, 2016 р. 44 с.
  2. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму з курсу «Радикальні реакції в клітині» / О.В. Кущ, В.В. Одарюк, Г.М. Степаненко, О.І. Душенко. Вінниця, 2017. 52 с.
  3. Лабораторний практикум з хімії природних сполук: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 102 «Хімія» денної та заочної форм навчання / О.В. Кущ, О.І. Гончарук, К.М. Лаховець. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 68 с.