Вашеняк Юлія Анатоліївна

Вашеняк Юлія Анатоліївна

доцент кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Хмельницький національний університет у 2005 році за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація: магістр екології.
 • Отримала ступінь кандидата біологічних наук у 2014 році, захистивши дисертацію на тему «Диференціація фіторізноманіття Центральноподільського геоботанічного округу» за спеціальністю 03.00.05 ботаніка, постійно вдосконалює свої знання та навички.
 • Викладає студентам біологічного факультету курси з техноекології, ландшафтної екології, моніторингу довкілля, спецкурси (загальноєвропейська мережа, стратегія сталого розвитку).

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Biurrun, I., Pielech, R., Dembicz, I., ..Iuliia Vasheniak, Zhao, L., Dengler, J. Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats. Journal of Vegetation Science 32 (4): https://doi.org/10.1111/jvs.13050 (Scopus, Q1)
 2. Dembicz, I., Dengler, J., Steinbauer, M.J., .. Iuliia Vasheniak, Zhang, J., Biurrun, I. Fine-grain beta diversity of Palaearctic grassland vegetation. Journal of Vegetation Science 32 (3):    https://doi.org/10.1111/jvs.13045 (Scopus, Q1)
 3. Didukh, Y., Vasheniak, I., Chusova, O.  Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968 of calcareous petrophytic steppes in Ukraine. Hacquetia, 2021, 20(2), стр. 303–325  DOI:10.2478/hacq-2021-0004
 4. Vasheniak, I., Didukh, Y., Rozenblit, I. Dry grasslands іn sedimentary outcrops of the Dniester Canyon (Ukraine). Biologia 76(14) Bratislava, Slovakia, 2021.   DOI:10.1007/s11756-021-00709-w
 5. Dengler J., Wagner, V., Dembicz, I. and Grassplot Consortium (incl. Vasheniak Yu.) 2018: GrassPlot – a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Phytocoenologia 48: 1-17.
 6. Didukh, Ya., Vasheniak, Yu. 2018. Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podilla (Ukraine). Tuexenia 38: 1-26.
 7. Дідух, Я.П., Чорней, І.І., Буджак, В.В., Вашеняк, Ю.А., Коржик, В.П., Розенбліт, Ю.В., Токарюк, А.І., Михайлюк, Т.І. Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра. Український ботанічний журнал. 2018. 75 (2). С.149-159
 8. Willner, W., Kuzemko, A. A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţă-Nicolae, C., Botta-Dukat, Z., Čarni, A., Csiky, J., Igić, R., Kącki, Z., Korotchenko. I., Kropf, M., Krzystojević Ćuk, M., Krstonošić, D., Rédei, T., Ruprecht, E., Schratt-Ehrendorfer, L., Semenishchenkov, Iu., Stančic, Z., Vasheniak, Yu., Vynokurov, D. & Janišová, M. 2017: A higher-level classification of the Pannonian and Western Pontic steppe grasslands: Central and Eastern Europe. Applied Vegetation Science 20 (1): 143-158.
 9. Aćić, S., Dengler, J., Biurrun, I., Becker, T., Becker, U., Berastegi, A., Boch, S., Dembicz, I., Garcia-Mijangos, I., Guarino, R., Janišová, M., Jandt, U., Magnes, M., Marceno, C., Palpurina, S., Polyakova, M., Vasheniak, Yu., Vassilev, K., Velev, N., Stojanovic, V., Lazarevic, P., Krstivojević Ćuk, M., Dajić Stevanović, Z.: Biodiversity patterns of dry grasslands at the meeting point of Central Europe and the Balkans: Impressions and first results from the 9th EDGG Field Workshop in Serbia 2017. Bulletin of the European Dry Grassland Group (34): 19-24.
 10. Chytrý, M., Hennekens, S.M., Jiménez-Alfaro, B., Knollová, I., Dengler, J., Jansen, F., Landucci, F., Schaminée, J.H., Aćić, S., Agrillo, E., Ambarli, D., Angelini, P., Apostolova, I., Attorre, F., Berg, C., Bergmeier, E., Biurrun, I., Botta-Dukát, Z., Brisse, H., Campos, J.A., Carlón, L., Čarni, A., Casella, L., Csiky, J., Ćušterevska, R., Dajić Stevanović, Z., Danihelka, J., deBie, E., deRuffray, P., deSanctis, M., Dickoré, W.B., Dimopoulos, P., Dubyna, D., Dziuba, T., Ejrnaes, R., Ermakov, N., Ewald, J., Fanelli, G., Fernández-González, F., Fitzpatrick, Ú., Font, Vasheniak, Yu., & García 2016: European Vegetation Archive (EVA): An integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science 19 (1): 173-180.
 11. Вашеняк, Ю. А. Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2016. Т. 8, Вип. 1. С. 108-117.
 12. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Біотопи Центрального Поділля. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Т.145: Біологія та екологія. 2013. С.44-77.
 13. Вашеняк Ю.А. Узлісні угруповання класу Trifolio-Geranietea Th.Muller 1961 на Центральному Поділлі.Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2013. Т.5, Вип.2. С.194-204.
 14. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Еколого-геоботанічне районування Центрального Поділля. Український ботанічний журнал. 2013. 70(6). С.723-738.
 15. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Степова рослинність Центрального Поділля. Український ботанічний журнал. 2012. 69(6). С.789-818.
 16. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А. Синфітоіндикаційна характеристика рослинних угруповань Центральноподільського геоботанічного округу. Український ботанічний журнал. 2011. 68(4). С.491-507.
 17. Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П. Лучна рослинність Центральноподільського геоботанічного округу. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2011. Т.5, Вип.4. С.356-370.
 18. Куземко А.А., Вашеняк Ю.А. Подільський рефугіум кореальної флори: сучасний стан рослинного покриву та завдання охорони. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). 2010. Т.2, Вип.2. С.73-78.
 19. Дідух Я.П., Вашеняк Ю.А., Федорончук М.М. Нові місцезнаходження рідкісних видів рослин Центрального Поділля. Український ботанічний журнал. 2010. 67(1). С.93-100.

Монографії, видані в Україні

 1. Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2) / кол. авт., під ред. Борисенко К. А., Куземко А. А. Київ: «LAT & K», 2019. 234 с.
 2. Національний каталог біотопів України.за ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. 442 с.
 3. Смарагдова мережа Донецької області / Василюк О.В., Спінова Ю.О., Садогурська С.С., Бронскова О.М., Казарінова Г.О., Бронсков О.І., Гончаров Г.Л., Чусова О.О., Яроцька М.О., Куземко А.А. Вашеняк Ю.А., Щерюа Ю., Залевський В.Д. Харків: ПРАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус», 2018. 104 с.
 4. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павлачик П. (Paweł Pawlaczyk), Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Куцоконь Ю. К., Балашов І. О., Винокуров Д. С., Вашеняк Ю. А., Мойсієнко І. І., Домашевський С. В., Вітер С. Г., Плига А. В., Мартинов О. В., Смірнов Н. А., Спінова Ю. О., Дятлова О. С., Романь А. М., Богомаз М. В., Безсмертна О. О. / під ред. д.б.н. А.А.Куземко. Київ, 2017. 304 с.

Наукова література

 1. Курс лекцій з методики викладання спеціальних дисциплін. Лялюк Н.М., Вашеняк Ю.А. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2021, 121 с.
 2. Вашеняк Ю.А. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Ботанічне ресурсознавство». – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2021, 48 с.