Єрмішев Олег В'ячеславович

Єрмішев Олег В’ячеславович

доцент кафедри біофізики і фізіології, кандидат біологічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчив в 1998 році факультет ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
 • У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні механізми дії препаратів калію за отруєння щурів цезію хлоридом», за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (біологічні науки).
 • В 2018 отримав наукове звання доцент.
 •  У 2015 року почав працювати на біологічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса на посаді доцента, на кафедрі біофізики і фізіології з 2019 року.
 • Викладає курси з фізіології людини і тварин, екології людини, функціональної біохімії, порівняльної психології з основами антропології та основи здорового харчування.
 • Автор і співавтор більше 90 наукових праць, з яких 6 патентів, 3 науково-практичні рекомендації, 5 монографій, 6 навчально-методичних посібників, 6 публікацій у виданнях, що індексуються НМБД Scopus, Web of Science, статті та тези доповідей наукових конференцій.
 • Керівник магістерських робіт.

Наукові інтереси

 • Вивчення механізмів вегетативної регуляції зворотнього зв’язку та кореляції електродермальних характеристик фізіологічно активних зон (ФАЗ) шкіри з функціональним станом вісцеральних органів і фізіологічних систем, їх гендерні і вікові особливості.
 • Нутриціологія, фізіологія, біохімія і психологія харчування.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

Статті Scopus and Web of Science

 1. Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev V. Vegetative Status of Children as a Territorial Bio-Indicator of Ecological Safety. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (3). Р. 191-196. DOI: https://doi.org/10.15421/2020_153
 2. Kremenska L., Rodinkova V., Bobrowska O., Kriklyva S., Toziuk O., Yermishev O., Kremenskij O., Yascholt A. Correspondence between tree pollen emissions sources and pollen content of the ambient air. Aerobiologia. 2019. Vol. 35, № 3. Р. 511–52 DOI: https://doi.org/10.1007/s10453-019-09579-x
 3. Yermishev Oleh V. Peculiarities of functional-vegetative homeostasis of preschool-age females (first childhood). 2019. Vol. 65. No. 1. P. 56–65. DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v65i1.3987
 4. Motruk I. I., Antomonov M. Yu., Rodinkova V. V., Aleksandrova O. E., Yermishev O. V. Allergenic weed pollen forecast under the mathematical modeling method implementation in Ukraine. Wiadomości Lekarskie. 2018. Tom LXXI. Nr 3. Cz I. 592– (Wiad Lek 2018, 71, 3 cz. I, 592-598). PMID: 29783231
 5. Rodinkova V., Kremenska L., Palamarchuk O., Motruk I, Alexandrova E., Dudarenko O., Vakolyuk L., Yermishev O. Seasonal changes in plant pollen concentrations over recent years in Vinnytsia, Central Ukraine. Acta Agrobotanica. 2018. Vol. 71. № 1. Р. 1–13. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1731
 6. Rodinkova V., Palamarchuk O., Toziuk O., Yermishev O. Modeling hay fever risk factors caused by pollen from Ambrosia spp. using pollen load mapping in Ukraine. Acta Agrobotanica. Vol 71. № 3. P. 1–12. DOI: https://doi.org/10.5586/aa.1742
 7. Yermishev O., Lykholat T., Lykholat О. Effect of alimentary synthetic estrogen on cell compensatory mechanisms in rats of different ages. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 152–159.https://doi.org/10.6001/biologija.v63i2.3526
 8. Koberska V., Yermishev O. V. Іntensity of Oxygen consumption of bulls’ sperm due to the action of L-carnitine. Biologija. 2017. Vol. 63. No. 4. P. 150–156. DOI:https://doi.org/10.6001/biologija.v63i4.3605

Статті у фахових наукових виданнях

 1. Yermishev O. V. The impact of the moon phase on the balance of the autonomous nervous system and the functional health of men of different age groups. Journal of Education, Health and Sport. 2020. 10 (1). Р. 176–187. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.01.020
 2. Єрмішев О. В. Вплив погодно-кліматичних умов на вегетативний баланс та функціональне здоров’я дівчат. Екологічні науки. 2020. №1. С. 290–296. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.1-28.46
 3. Єрмішев О. В. Функціонально екологічна експертиза як метод екологічного контролю регіону.Довкілля та здоров’я. 2020. № 2. С. 38– DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2020.02.038
 4. Yermishev O. V. The influence of the seasons of the year on the autonomous nervous system balance and the functional health of men of different age groups. Journal of Education, Health and Sport. 2020. 10 (2). P. 241–252. http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.029
 5. Єрмішев О. В. Функціонально-екологічна експертиза Тульчинського району Вінницької області. Екологічні науки. 2020. №2 (29), Т. 2. С. 105–112. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.2-29.2.17
 6. Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev V. The impact of the some abiotic factors on the vegetable balance and functional health of women of different age groups. Агроекологічний журнал. 2020. №2. С. 6–15. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2020.207675
 7. Yermishev O. The Method of Medical-Ecological Monitoring of Public Health and Environmentally Hazardous Areas. Journal of Education, Health and Sport. 2020. 10 (5). P. 69– http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.05.006
 8. Yermishev V. Functional and Ecological Expertise (FEE) in Chechelnyk District, Vinnytsia Region. Екологічні науки. 2020. №3 (30). С.42–48. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.7
 9. Еколого-порівняльний аналіз добових змін вегетативного балансу в організмі. Наукові доповіді НУБіП України. 2020. № 2 (84). С. 6–12. DOI:http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi02.003
 10. Yermishev V., Mudrak O. V. Functional and Ecological Expertise (FEE) in Nemuriv District Vinnytsia Region. Екологічні науки. 2020. № 4 (31). С. 136–142. https://doi.org/10.32846/2306-9716/2020.eco.4-31.22
 11. Єрмішев О. В. Функціонально-екологічна експертиза Шаргородського району Вінницької області. Науковий вісник НЛТУ України. 2020. № 4 (31). С. 85-91. DOI:https://doi.org/10.36930/40300415
 12. Бацилєва О.В., Пузь І.В., Єрмішев О.В. Дослідження особистої креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Габітус. 2020. Вип., Т. 2. 12–17. https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.18.2.2
 13. Yermishev O. V., Rudkevych A. K., Luka O. S. Correlation of protein content and other nutritions in human diet. Journal of Education, Health and Sport. 2020. 10 (11). P. 226– http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.11.022
 14. Yermishev O. V., Kuchenko T. A., Shevchuk D. J. Peculiarities of men’s adaptation potential under the force loads effects. Journal of Education, Health and Sport. 10 (10). P. 219–229. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.10.020
 15. Yermishev O. V., Rudkevych A. K., Hadzhyieva O. V. Anemias and their relationship with nutrient status. Journal of Education, Health and Sport. 2020. 10 (12). P. 168– http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.016
 16. Єрмішев О. В., Бацилєва О. В., Шумігай І. В., Кученко Т. А. Людський потенціал регіону проблеми відтворення, збереження та використання в контексті сталого розвитку. Наукові доповіді НУБіП України. № 6 (88). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.06.005
 17. Furdychko O., MudrakO., Yermishev O., Mudrak H. Еcological and comparative analysis of the influence of weather and climate conditions on the vegetative balance of boys of different age groups. Агроекологічний журнал. 2020. № 4. С. 67–75. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219447
 18. Єрмішев О. В., Бацилєва О. В., Кученко Т. А. Демографічні процеси та стан здоров’я населення як стримуючий фактор сталого розвитку Чернігівщини. Екологічні науки. 2020. № 6 (33). С.
 19. Єрмішев О. В., Бацилєва О. В., Шумігай І.В. Еколого-порівняльний аналіз впливу сезонів року на баланс автономної нервової системи та функціональне здоров’я жінок різних вікових груп. Біологія та екологія. 2020. № 2. С.
 20. Єрмішев О. В. Особливості вікової вегетології чоловіків молодого та середнього віку. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5. № 1 (23). С. 322–330. DOI: https://doi.org/10.26693/jmbs01.322
 21. Панченко О. А., Єрмішев О. В., Заварзіна А. Р. Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5. № 1 (23). С. 294–299. DOI: https://doi.org/10.26693/jmbs05.01.294
 22. Єрмішев О. В. Функціонально-фізіологічні відмінності дітей різних вікових груп, проживаючих на територіях з різним екологічним навантаженням. Питання біоіндикації та екології. 2019. Т. 24, № 2. С. 198– https://doi.org/10.26661/2312-2056/2019-24/2-16
 23. Єрмішев О. В. Функціонально-екологічна експертиза (ФЕЕ) Гайсинського району Вінницької області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія. 2019. № 4. С. 49–58. DOI: https://doi.org/10.25128/2078-2357.19.4.8
 24. Єрмішев О. В., Мудрак О. В. Еколого-порівняльний аналіз функціонального здоров’я чоловіків різних вікових груп радіаційно забруднених та умовно чистих регіонів України. Біоресурси і природокористування. 2019. Т. 11, № 5-6. С. 108–118. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/bio05.012
 25. Єрмішев О. В. Функціональне здоров’я та вегетативний баланс жінок різних вікових груп в радіозабруднених та умовно чистих регіонах України. Наукові доповіді НУБіП України. 2019. № 6 (82). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.06.003
 26. Білоус О. С., Родінкова В. В., Єрмішев О. В. Характеристика складу повітряного спектру спор грибів як потенційно алергенного компоненту біоаерозолю. Довкілля та здоров’я. 2018. №2. С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil02.042
 27. Єрмішев О. В. Розфокусована лазеротерапія як розділ реабілітаційної вегетології. Наукові записки Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. 2018. № 2 (73). С. 202–208.
 28. Нагайчук В. И., Ермишев О. В. Уровни функционально-вегетативного гомеостаза как критерий ожоговой травмы. Рефлексотерапия и комплементарная медицина. 2018. №2 (24). С. 36–39.
 29. Yermishev O. V. The levels of functional-vegetative homeostasis as criteria for magnetotherapy efficacy. International Journal of Medicine and Medical Research. 2018. Vol. Issue 1. Р. 13–20. https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2018.1.8902
 30. Єрмішев О. В., Мельникова Н. М. Гепатотоксичні особливості дії цезію хлориду на організм щурів. Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2015. Т. 101. С. 191–194.

Монографії

 1. Макац В. Г., Курик М. В., Петрук В. Г., Нагайчук В. І., Єрмішев О. В. Основи функціонально-екологічної експертизи (невідома вегетологія). Том VI. Вінниця : “Наукова ініціатива”, 2018. 128 с.
 2. Макац В. Г., Нагайчук В. І., Єрмішев О. В. Основи функціональної вегетології і фізіотерапії. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 254 с.
 3. Макац В. Г., Єрмішев О. В., Овчинникова Ю. Ю. Основи біоекології, функціональної експертизи та екологічної безпеки. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 251 с.
 4. Єрмішев О. В., Петрук Р. В., Овчинникова Ю. Ю., Костюк В. В Функціональне здоров’я дітей як екологічний біоіндикатор України : монографія / за ред. В. Г. Макаца. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 226 с.
 5. Макац В. Г., Нагайчук В. І., Макац Є. Ф., Єрмішев О. В. Невідома китайська голкотерапія (проблеми вегетативного патогенезу). Том IV. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 286 с.
 6. Важкі метали: біохімічні механізми токсичного впливу на організм: монографія / Н. М. Мельникова, Л. В. Кліх, Є. А. Деркач, І. А. Шепельова, Т. А. Ткаченко, О. Д. Заліпухін, О. В. Єрмішев, І. А. Лазаренко; під редакцією професора Н. М. Мельникової. К. : НУБіП України, 2016. 289 с.

Матеріали і тези конференцій

 1. Єрмішев О.В. Вплив погодно-кліматичних умов на баланс вегетативної нервової системи чоловіків різних вікових груп. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров’я : матеріали міжн. наук. інтернет-конф. (Черкаси, 27-28 травня 2020 р.) / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 133-138.
 2. Гаджієва О.В., Єрмішев О.В. Поширеність залізодефіцитних анемій аліментарного походження у місті Тиврів Вінницької області. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Атуальні питання розвитку біології та екології» 21-22 жовтня 2020 року м. Вінниця»: Зб. наук. праць. ‒ Вінниця, 2020. ‒ Вип. 6. С. ;
 3. Лука О.С., Єрмішев О.В. Вікові особливості білково-енергетичного складу раціону молоді. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Атуальні питання розвитку біології та екології» 21-22 жовтня 2020 року м. Вінниця»: Зб. наук. праць. ‒ Вінниця, 2020. ‒ Вип. 6. С. ;                           
 4. Шевчук Д.Ю., Єрмішев О.В. Характер змін показників складу тіла непрофесійних спортсменів з різним об’ємом тренувальної роботи. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Атуальні питання розвитку біології та екології» 21-22 жовтня 2020 року м. Вінниця»: Зб. наук. праць. ‒ Вінниця, 2020. ‒ Вип. 6. С. ;
 5. Панченко О.А., Єрмішев О.В., Заварзіна А.Р. Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук 17-18 жовтня 2019 року м. Миколаїв
 6. Єрмішев О. В. Особливості вікової вегетології чоловіків молодого та середнього віку. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук 17-18 жовтня 2019 року м. Миколаїв
 7. Панченко О.А., Єрмішев О.В., Заварзіна А.Р. Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії. IV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук 17-18 жовтня 2019 року м. Миколаїв;
 8. Yermishev O. The peculiarities of vegetative pathogenesis of preschool children. 2ND International Conference „Smart Bio“. 03-05 May 2018. Kaunas. Lithuania. Р. 270.
 9. Koberska V., Tsehmistrenko S., Yermishev O. Concentration of testosterone in blood plasma and quality of bulls`ejaculates due to the action of L-carnitine. 2ND International Conference „Smart Bio“. 03-05 May 2018. Kaunas. Lithuania. Р. 132.
 10. Ашиткова А., Єрмішев О. Вплив ультранизьких температур на показники гемодинаміки людини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. С. 3-5.
 11. Oleh Yermishev. Vegetative Status of Children as a Territorial Bio-Indicator of Ecological Safety. 3ND International Conference „Smart Bio“. 03-05 May 2018. Kaunas. Lithuania. Р. 183.
 12. Ашиткова А., Єрмішев О. Вплив ультранизьких температур на показники гемодинаміки людини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 40. С. 3-5.;
 13. Rodinkova Victoria V., Bilous Olena S., Yermishev Oleh V. Fungal Spores as a Biological Air Pollutants in the Ambient Air of Vinnytsia City, Central Ukraine / International Conference „Smart Bio“. 18-20 May 2017. Kaunas. Lithuania. P. 77.
 14. Koberska Viktoriia A., Yermishev Oleh V. Redox Processes Intensity in Bulls’ Semen Due to the Action Of L-carnitine / International Conference „Smart Bio“. 18-20 May 2017. Kaunas. Lithuania. P. 26.
 15. Єрмішев О.В., Макац В.Г. Вегетативна біодіагностика (по В. Макацу) як основа функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України / Збірник наукових праць. VI Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017. С. 224.
 16. Родінкова В.В., Єрмішев О.В., Паламарчук О.О., Кулик І.М. Вплив глобального потепління на продукцію алергенного пилку полину / Збірник наукових праць. VI Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017. С. 163.
 17. Родінкова В. В., Єрмішев О. В., Борячук І. В. Контроль спалахів сезонної алергії до пилку Ambrosia за допомогою моделювання та алергопрогнозу / Збірник наукових праць. VI Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2017), м. Вінниця, 20-22 вересня, 2017. С. 164.
 18. Єрмішев О. В., Кліх Л. В., Мельникова Н.М. Вплив стронцію хлориду на активність ензимів в організмі щурів. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Україна, С. 34.
 19. Єрмішев О. В. Функціональне здоров’я дітей, як екологічний біоіндикатор України. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Україна, C. 36 -37.
 20. Коберська В. А., Єрмішев О. В. Дослідження впливу L-карнітину на життєдіяльність сперміїв. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Україна, 2017. С. 38.                       

Науково-методичні праці

 1. Балух Н. М., Єрмішев О. В. Лабораторний журнал з харчової хімії для студентів напрямку підготовки 6.090201 «Готельно-ресторана справа». Вінниця : ВНАУ, 2015. 116 с.
 2. Коберська В.А., Єрмішев О.В. Робочий зошит з біологічної, фізичної і колоїдної хімії для самостійної та лабораторної роботи студентів денної форми навчання факультету ТВіППТ. Вінниця : ВНАУ, 2015. 121 с.