Єрмішев Олег В'ячеславович

Єрмішев Олег В’ячеславович

доцент кафедри біофізики і фізіології, кандидат біологічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчив в 1998 році факультет ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
 • У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні механізми дії препаратів калію за отруєння щурів цезію хлоридом», за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (біологічні науки).
 • В 2018 отримав наукове звання доцент.
 •  У 2015 року почав працювати на біологічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса на посаді доцента, на кафедрі біофізики і фізіології з 2019 року.
 • Викладає курси з фізіології людини і тварин, екології людини, функціональної біохімії, порівняльної психології з основами антропології та основи здорового харчування.
 • Автор і співавтор більше 90 наукових праць, з яких 6 патентів, 3 науково-практичні рекомендації, 5 монографій, 6 навчально-методичних посібників, 6 публікацій у виданнях, що індексуються НМБД Scopus, Web of Science, статті та тези доповідей наукових конференцій.
 • Керівник магістерських робіт.

Наукові інтереси

 • Вивчення механізмів вегетативної регуляції зворотнього зв’язку та кореляції електродермальних характеристик фізіологічно активних зон (ФАЗ) шкіри з функціональним станом вісцеральних органів і фізіологічних систем, їх гендерні і вікові особливості.
 • Нутриціологія, фізіологія, біохімія і психологія харчування.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Єрмишев О.В.,Нагайчук В.И. Уровни функционально-вегетативного гомеостаза как критерий ожоговой травмы. // Рефлексотерапия и комплементарная медицина №2 (24). 2018.
 2. Єрмішев О.В. Разфокусована лазеротерапія, як розділ реабілітаційної вегетології. // Наукові записки Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка. Серія біологія.№2. 2018.
 3. Єрмішев О.В., Білоус О.С., Родінкова В.В.Характеристика складу повітряного спектру спор грибів, як потенційного алергенного компоненту біоаерозолю. //Довкілля та здоров’я №2. 2018
 4. Yermishev O. V.,Rodinkova V., Palamarchuk O., Toziuk. Modeling hay fever risk factors caused by pollen from Ambrosia spp. using pollen load mapping in Ukraine. // Acta Agrobotanica. 2018. Vol. 71. № 3
 5. Yermishev O. V., Rodinkova V., Kremenska L., Palamarchuk O., Motruk I, Alexandrova E., Dudarenko O. Seasonal changes in plant pollen concentrations over recent years in Vinnytsya, Central Ukraine. // Acta Agrobotanica. 2018. Vol. 71. № 1.
 6. Yermishev O. V.,Motruk I.I., Antomonov M. Yu., Rodinkova V.V., Aleksandrova O.E.Allergenic weed pollen forecast under the mathematical modeling method implementation in Ukraine. //Wiadomości Lekarskie. 2018. Tom LXXI. Nr 3.
 7. Koberska Viktoriia A., Yermishev Oleh V. Іntensity of Oxygen consumption of bulls’ sperm due to the action of L-carnitine / Biologija. 2017. Vol. 65. No. 4. P. 150–156.
 8. Oleh Yermishev, Tatyana Lykholat, Olena Lykholat. Effect of alimentary synthetic estrogen on cell compensatory mechanisms in rats of different ages / Biologija. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 152–159.
 9. Мельникова Н. М. Гепатотоксичні особливості дії цезію хлориду на організм щурів / Н. М. Мельникова, О. В. Єрмішев // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2015. – Т. 101. – С. 191–194.