Зосенко Ольга Олександрівна

Зосенко Ольга Олександрівна

завідувач навчально-наукової лабораторії з радикальних реакцій в клітині

Досягнення

  • Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальністю «Хімія», кваліфікація «Хімік. Викладач хімії. Вчитель біології та екології» (2015 р.).
  • У 2018 р. закінчила аспірантуру Донецького національного університету імені Василя Стуса з напрямку підготовки «Фізична хімія».

Наукові інтереси

  • Наукові інтереси пов’язані з визначенням антиоксидантної активності класу оксимів, що мають різну структуру, впливу їх в реакціях відриву атома водню від молекул субстратів.
  • Новим напрямком досліджень є вивчення ефективності окислювальної дії молекулярним киснем синтетичних барвників за участі лакказно-медіаторної системи.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Одарюк В.В., Зосенко О.О., Каніболоцька Л.В., Сігаєва Г.К., Шендрик О.М. Новий підхід до визначення антирадикальної ємності поліфенолів в реакції з катіон-радикалом 2,2′-азинобіс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової кислоти). Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки, 2017. Т. 1, № 1. С. 25–31.
  2. Компанець М., Камєнєва Т., Зосенко О., Крилов І., Шендрик О. Активність 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами. Праці наукового товариства ім. Шевченка. Серія хімічні науки, 2017. Т. XLVIII. C. 119–127
  3. Kushch O. V. Hordieieva I. O., Zosenko O. O., Shendrik A. N. Comparison of N‐Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase‐Catalysed Decolorization of Indigo Carmine //ChemistrySelect. – 2019. – Т. 4. – №. 13. – С. 3905-3913.