Гордєєва Ірина Олександрівна

Гордєєва Ірина Олександрівна

Асистент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій

Досягнення

  • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Біохімія», здобула кваліфікацію магістра біохімії, викладача (2011 р.).
  • Викладає фізичну хімію, активні форми кисню, хімію природних сполук.

Наукові інтереси

Наукові інтереси пов’язані з дослідженням реакції відриву атома гідрогену імід‑N‑оксильними радикалами різної структури від С-Н звʼязків п-заміщених бензилових спиртів, визначення антиоксидантної активності поліфенолів, вивчення кінетики окиснення барвників у присутності лаккази і N‑гідроксиімідів різної структури у якості медіатору.

Проєктна діяльність

«Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах» (2017-2019 рр., № держреєстрації 0117U002361)

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

  1. Kushch O. V. Hordieieva I. O., Zosenko O. O., Shendrik A. N. Comparison of N‑Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase‐Catalysed Decolorization of Indigo Carmine. ChemistrySelect. 2019. Vol. No 13. P. 3905–3913. DOI:10.1002/slct.201803811
  2. Kushch O. V., Hordieieva I. O., Novikova K. V., Litvinov Y. E., Kompanets M. O., Shendrik A. N. , Opeida I. A. Kinetiсs of N‑oxyl radicals’ decay. The Journal of Organic Chemistry. 2020. Vol. 85. No 11. P. 7112–7124. DOI: 1021/acs.joc.0c00506