Історія кафедри

Історія педагогіки, фізичної культури та управління освітою

 

Рішенням Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса від 28 серпня 2019 року кафедру педагогіки та управління освітою (до 2015 року кафедра педагогіки й кафедра управління освітою) й кафедру фізичного виховання і спорту було реорганізовано шляхом злиття в новий структурний підрозділ – кафедру педагогіки, фізичної культури та управління освітою. Усі кафедри є одними з найстаріших кафедр Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Кафедра управління освітою була заснована як випускова у 1988 році на факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників Донецького національного університету (до 2000 року Донецький державний університет). Понад 30 років кафедра управління освітою здійснювала курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів закладів освіти. З 2003 року кафедра управління освітою готує фахівців за програмою «Управління навчальним закладом» (керівників освітніх закладів), з 2012 року – за програмою «Педагогіка вищої школи» (викладачів закладів вищої освіти), продовжує здійснювати курсову підготовку керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів вишів за вищевизначеними програмами тощо. Усі спеціальності кафедри мають IV рівень державної акредитації.

За роки свого функціонування кафедрою управління освітою випущено понад 300 магістрів за освітніми програмами, підготовлено понад 10 тисяч керівників навчальних закладів, їх заступників, кадрового резерву, викладачів вищих навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації.

Першим деканом факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, доцент В.А. Товстик (1988-1997 рр.), а завідувачем кафедри управління освітою – доктор педагогічних наук, професор В.М. Алфімов (1997-2011 pp.), потім – доктор педагогічних наук, професор Д.В. Алфімов (2011-2014 рр.). На кафедрі працювали викладачі Т.М. Істягіна, Е.К. Степаненко, Г.К. Шурко та ін.

Кафедра педагогіки створена в 1937 році (рік заснування Донецького державного педагогічного інституту), і до 2003 року існувала в рамках єдиної кафедри педагогіки та психології на філологічному факультеті.

Перші керівники кафедри: професор Н.А. Чалісов і доцент В.А. Шокотко. До 2014 року кафедру педагогіки очолював доктор педагогічних наук, професор О.Г. Кучерявий. Тут працювали такі відомі педагоги-вчені, як Ю.П. Азаров, В.М. Струкуленко, Н.Г. Краснопольський, Є.М. Златкина, Л.Я. Бондарєв, Г.І. Молчанова та ін.

За роки свого функціонування кафедрою педагогіки підготовлено понад 45 тисяч висококваліфікованих педагогів.

Витоки народження і розвитку кафедри фізичного виховання і спорту сягають 1930-х років, коли постановою РНК УРСР від 15 липня 1937 року у м. Сталіно був створений державний педагогічний інститут (СДПІ). Серед п’яти кафедр, що у рік створення мав новий ВНЗ, була кафедра військової справи, яка згодом була переформатована у кафедру фізичної культури. Від початку і донині фізична культура належить до загальноуніверситетських дисциплін і посідає важливе місце в навчальному процесі.

На кафедрі фізичного виховання і спорту викладався курс фізичного виховання для студентів усіх факультетів та спеціальностей. Викладачі здійснюють не тільки практичну загальнорозвивальну та спеціальну фізичну підготовку молоді, але й надають багато теоретичної інформації з анатомії, фізіології, самостійного медичного контролю, а також історії фізкультури та спорту.

Перше лекційне заняття у м. Вінниці проводить завідувач кафедри Мартинець Л.А. (05.10.2015 р.)

Міський семінар для директорі закладів загальної середньої освіти у ДонНУ імені Василя Стуса (2017 р.). Модератор – Мартинець Л.А.

Захист магістерських робіт – 2018

Перший випуск магістрів у м. Вінниці – 2015

Випуск магістрів – 2019

Курси підвищення кваліфікації на кафедрі

Фітнес-ранок зі студентами ДонНУ імені Василя Стуса проводять викладачі кафедри

Заняття з фізичного виховання у спортивній залі

Заняття з фізичного виховання у спортивній залі

Науково-дослідна робота кафедри

 

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться у рамках наукової теми «Управління освітнім середовищем професійного розвитку керівних і педагогічних працівників» (державний реєстраційний номер 0117U006014): публікації, захист дисертацій викладачами та аспірантами кафедри, участь у конференціях, семінарах різного рівня проведення, керівництво студентською та аспірантською науковою роботою тощо.

Студенти кафедри педагогіки та управління освітою беруть участь у Всеукраїнській конференції «Філософія. Людина. Сучасність» (2017 р.)

Кафедра проводить ректорську олімпіаду для аспірантів

Проведення регіональної конференції кафедрою в рамках проведення «Фестивалю наук – 2019» в ДонНУ імені Василя Стуса

Проведення I етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки для студентів факультетів Університету