Шендрик Олександр Миколайович

Шендрик Олександр Миколайович

декан факультету хімії, біології і біотехнологій,

професор кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

доктор хімічних наук, професор

Освіта

 • 1996 р. – д-р хім. наук, фізична хімія, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка (ІнФОВ) НАН України, Донецьк, Україна.
 • 1979 р. – канд. хім. наук, фізична хімія, (ІнФОВ) НАН України, Донецьк, Україна.
 • 1973 р. – спеціаліст (магістр), хімія, Донецький державний університет, хімік, викладач, Донецьк, Україна.

Професійна кар’єра

 • 1978–1998 – молодший, старший, провідний науковий співробітник, ІнФОВ НАН України, Донецьк, Україна.
 • 1998–2001 – професор, кафедра біохімії, Донецький національний університет, Донецьк, Україна.
 • 2001–2019 – завідувач кафедри біохімії (кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій з 2019 р.), Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецьк, Вінниця, Україна.
 • 2002 – по т.ч. – декан хімічного факультету (факультет хімії, біології і біотехнологій з 2019 р.), Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецьк, Вінниця.

Інша професійна діяльність

 • 2005–2012 – член, член президії, заступник голови науково методичної комісії з хімії Науково-методичної ради МОН України
 • 2011–2015 – голова науково-методичної комісії з хімії Науково методичної ради МОН України
 • 2012–2015 – член експертної ради з природничо математичних наук Державної акредитаційної комісії України.
 • 2001–2015 – член редакційної колегії Вісника Донецького національного університету, серія А, природничі науки.
 • 2016 – по т.ч. – головний редактор Вісника Донецького національного університету імені Василя Стуса, серія хімічні науки.
 • 2019 – по т.ч. – експерт секції «хімія» Експертної ради МОН України.

Атестати, почесні звання і відзнаки

 • 2019 – Заслужений професор Донецького національного університету імені Василя Стуса.
 • 2018 – Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
 • 2012 – Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення».
 • 2001 – Атестат професора за кафедрою біохімії.
 • 1988 – Атестат старшого наукового співробітника.

Наукові інтереси

Вільно радикальні і радикально-ланцюгові реакції окиснення у водних середовищах, механізми, кінетика, реакційна здатність; каталіз оксидоредуктазами оксидативних процесів; хемілюмінесценція у неадіабатичних реакціях радикалів; активація і механізми реакцій відновлення триплетного кисню у воді; антиоксиданти.

Грантова активність

 1. 2017-2019 рр. Протон-спряжений перенос електрона в гомолітичних реакціях фенолів у водних і водно-органічних середовищах, № держреєстрації 0117U002361;
 2. 2014-2016 рр. Лакказо-медіаторні окиснювальні системи, № держреєстрації 0114U003515;
 3. 2011-2013 рр. Спінзаборонені реакції фенолів і семіхінонів з киснем. Ефективність трансфазних каталізаторів у залежності від розподілу між фазами, № держреєстрації 0111U000951;
 4. 2008-2010 рр. Антиоксиданти прямої дії та їх антирадикальна активність у водних середовищах № держреєстрації 0108U001593;
 5. 2005-2007 рр. Інтермедіати реакцій трансфазного ацилювання та переносу електронів на молекулярний кисень, № держреєстрації 0105U002776;
 6. 2002-2004 рр. Кінетика та механізм міжфазно-каталітичного процесу гідролізу з розгалуженим каталітичним циклом;

Авторський профіль

Останні публікації

 1. Kushch Olga, Hordieieva Iryna, Novikova Katerina, Litvinov Yurii, Kompanets Mykhailo, Shendrik Alexander, Opeida Iosip Kinetics of N-oxyl Radicals’ Decay. The Journal of Organic Chemistry, 2020, 85, 11, 7112–7124. https://doi.org/10.1021/acs.joc.9b02283
 2. Opeida Iosyp O., Kushch Olga V., Kompanets Mykhailo O., Litvinov Yurii E., Zosenko Olha O., Shendrik Alexander N. The Oxidative Polymerization of Vinyl Monomers in the Presence of N‐Hydroxyphthalimide. ChemistrySelect, Wiley, 2019, 4, 40, 11826-11832. https://doi.org/10.1002/slct.201902597
 3. Kushch Olga V., O. Iryna, Zosenko Olha O., Shendrik Alexander N. Comparison of N‐Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase‐Catalysed Decolorization of Indigo Carmine. ChemistrySelect, Wiley, 2019, 4, 13, p. 3905-3913. https://doi.org/10.1002/slct.201803811
 4. Opeida I. A., Litvinov Yu. E., Kushch O. V., Kompanets M. A., Shendrik A. N., Matvienko A. G., Novokhatko A. A. Rate constants and isotope effects for the reaction of H-atom abstraction from RH substrates by PINO radicals. https://doi.org/10.1134/S0036024416110194 Russian Journal of Physical Chemistry A, Pleiades Publishing Ltd, 2016, 90, p. 2142–2149.
 5. Odaryuk V. V., Burakov N. I., Kanibolotskaya L. V., Kanibolotskii A. L., Odaryuk I. D., Lebedeva N. Yu., Poddubnaya E. N., Shendrik A. N. Synthesis and Antiradical and Antibacterial Activity of 4-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)Thiazole Derivatives. Pharmaceutical Chemistry Journal, Springer Science and Business Media LLC, 2015, 49, p. 96–98. https://doi.org/10.1007/s11094-015-1229-5
 6. Odaryuk V. V., Khlestov N. M., Burakov N. I., Kanibolotskaya L. V., Odaryuk I. D., Shendrik A. N. Antiradical activity of 2-substituted 4-(1,3-thiazol-4-yl)-1,2-dihydroxybenzenes. Russian Journal of General Chemistry, Pleiades Publishing Ltd, 2014, 84, p. 268–271. https://doi.org/10.1134/S1070363214020182
 7. Kompanets M.O., Kushch O.V., Litvinov Yu.E., Pliekhov O.L., Novikova K.V., Novokhatko A.O., Shendrik A.N., Vasilyev A.V., Opeida I.O. Oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-diformylfuran with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide. Catalysis Communications, Elsevier BV, 2014, 57, p. 60-63. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2014.08.005
 8. Opeida I. O., Litvinov Yu. E., Kushch O. V., Kompanets M. O., Shendrik O. M. Kinetic Studies of Acenaphthene Oxidation Catalyzed byN-Hydroxyphthalimide. International Journal of Chemical Kinetics, Wiley, 2013, 45, 8, p. 515-524. https://doi.org/10.1002/kin.20790
 9. Shendrik A. N., Odaryuk I. D., Kanibolotska L. V., Kalinichenko E. A., Tsyapalo A. S., Beznos V. V., Kanibolotsky A. L. Radical formation during phenol oxidation in aqueous media. International Journal of Chemical Kinetics, Wiley, 2012, 44, 6, p. 414-422. https://doi.org/10.1002/kin.20592
 10. Shendrik A. N., Baranova O. V., Doroshkevich V. S. Estimation of the catalytic activity of onium chlorides and bromides in the alkaline hydrolysis of amino acids esters. Russian Journal of Organic Chemistry, Pleiades Publishing Ltd, 2012, 48, p. 663–666. https://doi.org/10.1134/S1070428012050053

Монографії

 1. О. М. Шендрик, В. В. Одарюк, І. Д. Одарюк Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018, 176 с. ISBN 978-966-949-076-6, 2018: https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/313
 2. В. І. Мельниченко, К. І. Манько, О.М. Шендрик. Полімери на основі фторакрилатів. Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018, 116 с. ISBN 978-617-7706-53-2, 2018: https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/312

Патенти

 1. Ukraine Patent №75488, 10.12.2012 , 2012: Спосіб хемілюмінесцентного визначення поліфенольних сполук водних екстрактів чаю. Лебедкова О.С. Каніболоцька Л.В. Шендрик О.М. http://uapatents.com/5-75488-sposib-khemilyuminescentnogo-viznachennya-polifenolnikh-spoluk-vodnikh-ekstraktiv-chayu.html
 2. Ukraine patent 87109: МПК C07D 277/02, A61P 17/18, A61P 31/04. u201308588; від 27.01.2014, 2014: 4-(1,3-тіазол-4-іл)бензен-1,2-діоли, що проявляють антирадикальні та антибактеріальні властивості. Одарюк В.В., Каніболоцька Л.В., Бураков М.І., Шендрик О.М., Одарюк І.Д., Поддубна О.М., Лебедєва Н.Ю., Каніболоцький О.Л. http://uapatents.com/6-87109-4-13-tiazol-4-ilbenzen-12-dioli-shho-proyavlyayut-antiradikalni-ta-antibakterialni-vlastivosti.html