Жильцова Світлана Віталіївна

Жильцова Світлана Віталіївна

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій

канд. хім. наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Хімія», здобула кваліфікацію магістра з хімії, викладача (2005 р.).

 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу» та отримала ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» (2012 р.).

 • Здобула звання доцента у 2016 році.

 • Тричі входила до «ТОП-40» рейтингу викладачів університету.

 • Викладає хімію полімерів, хімію харчових продуктів, хімію наноматеріалів, використання інформаційних технологій і статистичних методів у хімії.

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси пов’язані з синтезом нанокомпозиційних епоксидних матеріалів з використанням золь-гель методу та дослідженням структури і властивостей одержаних систем.

 • Новим напрямком досліджень є вивчення ефективності окислювальної дії пероксиду водню в присутності іонів металів змінної валентності.

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Zhil’tsova S. V., Mikhal’chuk V. M., Lyga R. I., Pavlii P. M. Effect of sol formation conditions on the structure and properties of anhydride-cured epoxy-siloxane composites. Theoretical and Experimental Chemistry. 2014. Vol.50, No 3. P. 191–196. https://doi.org/10.1007/s11237-014-9365-7
 2. Gavrilova V. S., Pashchenko E. A., Zhil’tsova S. V., Mikhal’chuk V. M., Mamunya E. P., Dub S. N., Tkach V. N. Thermal and physico-mechanical properties of antifriction solid lubricant for cold plastic deformation of titanium alloys. Journal of Superhard Materials. 2017. Vol. 39, No 6. P. 405–415. https://doi.org/10.3103/S1063457617060041
 3. Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Zhyltsova S. V. Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization. Theoretical and Experimental Chemistry. 2018. Vol. 54, No 1. P. 61–65. https://doi.org/10.1007/s11237-018-9546-x
 4. Zhil’tsova Svitlana, Brovko Oleksandr, Leonova Natalya. Viscoelastic Properties of Amine-Cured Epoxy-Titania Composites Obtained by the Sol-Gel Method. Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol. 12, No 2. P. 202–206 https://doi.org/10.23939/chcht12.02.202
 5. Lysenkov E. A., Leonova N. G., Zhiltsova S. V. Effect of the Silicon-Containing Phase on the Hierarchy of the Structure of Epoxy–Silica Nanocomposites. Theoretical and Experimental Chemistry. 2019. Vol. 55, No 4. P. 250–257. https://doi.org/10.1007/s11237-019-09616-3