Жильцова Світлана Віталіївна

Жильцова Світлана Віталіївна

доцент кафедри біофізичної хімії і нанобіотехнологій,

кандидат хімічних наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Хімія», здобула кваліфікацію магістра з хімії, викладача (2005 р.).
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу» та отримала ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» (2012 р.).
 • Здобула звання доцента у 2016 році.
 • Тричі входила до «ТОП-40» рейтингу викладачів університету.
 • Викладає студентам навчально-наукового інституту хімії хімію полімерів, основи хімії харчових продуктів, хімію наноматеріалів, використання інформаційних технологій та статистичної обробки експерименту в хімії.

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси пов’язані з синтезом нанокомпозиційних епоксидних матеріалів з використанням золь-гель методу та дослідженням структури і властивостей одержаних систем.
 • Новим напрямком досліджень є вивчення ефективності окислювальної дії пероксиду водню в присутності іонів металів змінної валентності.

Наувометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Zhil’tsova S. V., Mikhal’chuk V. M., Lyga R. I., Pavlii P. M. Effect of sol formation conditions on the structure and properties of anhydride-cured epoxy-siloxane composites. Theoretical and Experimental Chemistry. 2014. Vol. 50, N 3. P. 191–196.
 2. Антифрикційний матеріал для холодної обробки металів тиском: пат. 107527 Україна: МПК C10M 175/00, C08L 63/00. Гаврилова В. С., Михальчук В. М., Жильцова С. В., Григоренко Т. І., Ростоцький І. Ю., Шейкін С. Є., Пащенко Є. О., Кошкін О. М.; заявник і власник патенту Інститут надтвердих матеріалів ім. М. В. Бакуля НАН України / № а 201309286; заявл. 24.07.2013; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. 6 с.
 3. Zhil’tsova S. V., Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Lyga R. I. Epoxy-silica nanocomposite coatings of anhydride curing. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2017. N 5. P. 27–33.
 4. Gavrilova V. S., Pashchenko E. A., Zhil’tsova S. V., Mikhal’chuk V. M., Mamunya E. P., Dub S. N., Tkach V. N. Thermal and physico-mechanical properties of antifriction solid lubricant for cold plastic deformation of titanium alloys. Journal of Superhard Materials. 2017, Vol. 39, N 6, p. 405–415.
 5. Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Zhyltsova S. V. Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization. Theoretical and Experimental Chemistry. 2018. Vol. 54, N 1. P. 1–5.