Жильцова Світлана Віталіївна

Жильцова Світлана Віталіївна

доцент кафедри біофізичної хімії,фізики і педагогіки

канд. хім. наук, доцент

Досягнення

 • Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Хімія», здобула кваліфікацію магістра з хімії, викладача (2005 р.).
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення, одержані з використанням золь-гель методу» та отримала ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук» (2012 р.).
 • Отримала сертифікат Aptis про володіння англійською мовою рівня B2 (2015 р.)
 • Здобула звання доцента у 2016 році.
 • Тричі входила до «ТОП-40» рейтингу викладачів університету.
 • Викладає хімію полімерів, хімію харчових продуктів, хімію наноматеріалів, використання інформаційних технологій і статистичних методів у хімії.

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси пов’язані з синтезом нанокомпозиційних епоксидних матеріалів з використанням золь-гель методу та дослідженням структури і властивостей одержаних систем.

 • Новим напрямком досліджень є вивчення ефективності окислювальної дії пероксиду водню в присутності іонів металів змінної валентності.

Проєктна діяльність

 1. «Регіоселективний синтез епоксидних сполук різної топології» держбюджетна тема науково-дослідної групи з органічної та фізичної хімії 16‑1вв/28, (2016–2018рр., № держ. реєстрації 0116U002519)
 2. «Епоксидно-металоксидні композити, одержані золь-гель методом, і захисні покриття на їх основі» (2013–2015 рр., № держ. реєстрації 0113U001532)
 3. «Золь-гель синтез епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів і їхня стійкість до термоокисної деструкції» (2010–2012 рр., № держ. реєстрації 0110U003467)
 4. «Термостабільні епоксидно-неорганічні нанокомпозити зі структурою щеплених взаємопроникних полімерних сіток» (2007–2009 рр., № держ. реєстрації 0107U001467)

Експертна діяльність

 1. Член Експертної ради МОН України з відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених за фаховим напрямом «3. Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з’єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології» (2016–2020 рр.)
 2. Член секції 16 «Хімія» Наукової ради МОН України (з 2019 р.)

Наукометричні бази даних

Наукові публікації

 1. Zhyltsova S. V., Leonova N. G., Lysenkov E. A. Effect of Epoxy Oligomer on the Hierarchical Structure of Silica Nanoparticles Formed in a Polymer Matrix. Theoretical and Experimental Chemistry. 2020. Vol. 56, No 4. P. 275–282. https://doi.org/10.1007/s11237-020-09659-x
 2. Lysenkov E. A., Leonova N. G., Zhiltsova S. V. Effect of the Silicon-Containing Phase on the Hierarchy of the Structure of Epoxy–Silica Nanocomposites. Theoretical and Experimental Chemistry. 2019. Vol. 55, No 4. P. 250–257. https://doi.org/10.1007/s11237-019-09616-3
 3. Zhil’tsova Svitlana, Brovko Oleksandr, Leonova Natalya. Viscoelastic Properties of Amine-Cured Epoxy-Titania Composites Obtained by the Sol-Gel Method. Chemistry & Chemical Technology. 2018. Vol. 12, No 2. P. 202–206 https://doi.org/10.23939/chcht12.02.202
 4. Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Zhyltsova S. V. Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization. Theoretical and Experimental Chemistry. 2018. Vol. 54, No 1. P. 61–65. https://doi.org/10.1007/s11237-018-9546-x
 5. Zhil’tsova S. V., Leonova N. G., Mikhal’chuk V. M., Lyga R. I. Epoxy-silica nanocomposite coatings of anhydride curing. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2017. No 5. P. 27–33 http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/VHHT/2017/5/Zhillsova.pdf
 6. Gavrilova V. S., Pashchenko E. A., Zhil’tsova S. V., Mikhal’chuk V. M., Mamunya E. P., Dub S. N., Tkach V. N. Thermal and physico-mechanical properties of antifriction solid lubricant for cold plastic deformation of titanium alloys. Journal of Superhard Materials. 2017. Vol. 39, No 6. P. 405–415. https://doi.org/10.3103/S1063457617060041